Четвърто ученическо състезания по програмиране НБУ 2019

 (под патронажа на Ректора на НБУ проф. д-р Пламен Бочков)

На 13.04. 2019 г., събота, в Нов български университет (НБУ), бул. Монтевидео 21, София, ще се проведе Четвърто ученическо състезание по програмиране НБУ.

 Организационен комитет:
 проф. Красимир Манев (kmanev<at>nbu.bg)
 доц. Николай Киров (nkirov<at>nbu.bg)
 доц. Петя Асенова (pasenova<at>nbu.bg)

 Състезанието е присъствено и се провежда в компютърна зала с използване на системата  HackerRank. Състезателите са ученици от 8 до 12 клас и заявяват желанието си за участие до 10 април на адрес: nkirov@nbu.bg  доц. Николай Киров.

 Езици за програмиране: C/С++, Java.

 В заявката за участие се подава следната информация:
 - име, презиме, фамилия
 - клас, училище
- адрес (гр., ул. No).
 - е-mail адрес за контакт

 Състезанието е с продължителност пет часа. Резултатите се приравняват към теста за общообразователна подготовка (ТОП), който е приемен изпит в НБУ.

 Програма на състезанието:
 9.00 – 9.20     Откриване; корпус 2, етаж 1, фоайе
 9.20 – 10.00   Запознаване с работните места, корпус 2, зала 702
 10.00 – 15.00 Състезания, корпус 2, зала 702          
 15.30 – 16.30 Награждаване и закриване с коктейл , корпус 2, ет.1, фоайе.

 Каним Ви най-учтиво да вземете участие в състезанието и да се наслаждавате на красотата на програмирането.

 Доц. П. Асенова
 Ръководител на департамент Информатика
 1.03.2019

Участници в ученическото състезание

Стефания Цветанова Цветкова - 11 клас
Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"
nia_flo@abv.bg

Станислава Пламенова Тодорова - 12 клас
164 ГПИЕ
stasytodorova@gmail.com

Калоян Малечканов - 10 клас
Професионална гимназия по телекомуникации
kaloqnmalechkanov@gmail.com

Паскал Николаев Паскалев - 11 клас, 
ПГ по телекомуникации, София,
2001paskalpaskalev@gmail.com

Кръсто Тодоров Стоянов - 11клас,
ПГ по телекомуникации, София, 
kucknta2@gmail.com

Йордан Антонов Митев - 9 клас,
ПГпо телекомуникации, София, 
yordanmitev03@gmail.com

Божидар Петров Гърмидолов - 12 клас,
Професионална гимназия по телекомуникации, София,
bojidar.garmidolov@gmail.com

Николай Ненков Груйчев - 9 клас

Професионална гимназия по телекомуникации, София,
nickey5213@gmail.com