Пето междууниверситетско състезание по програмиране


 Нов български университет оранизира Пето междууниверситетско състезание по програмиране на 4 април 2020 г. от 10:00 до 15:00 часа. Състезанието ще се проведе дистанционно (състезателите от отборите са вкъщи) със системата HackerRank.
https://www.hackerrank.com/fifth-interuniversity-nbu-programming-contest.

Регистрацията на отборите и състезателите за участие е до 3 април с e-mail до nkkirov@gmail.com.

Ще се публикува класиране по университети и отборно класиране.
Ще бъдат изпратени грамоти на победителите и сертификати за участие за всички регистрирани отбори.

При регистрацията на отборите за участие в състезанието ръководителите на отбори изпращат съставите на отборите и имената на отборите, които трябва да започват с 2-4 главни букви за име на университет, долна черта и избрана от ръководителя наставка. Напр. NBU_1, SU_first, AUB_new_name и т.н. Състезателите изпращат  регистрациите си в HackerRank,

Задачите, решени от всеки състезател, ще се записват и на отбора му!

При поискване от състезателите по е-мейл (nkkirov@gmail.com), условията на задачите като pdf файл ще бъдат изпратени на състезателите (студенти) от 9:45 до 12:00 часа на 4 април.

 Състезанието е отворено за всички (студенти, ученици и др.) с индивидуално участие и без регистрация.

Организатори:
проф. Красимир Манев (kmanev<at>nbu.bg)
доц. Николай Киров (nkirov<at>nbu.bg)
доц. Петя Асенова
гл. ас. Методи Трайков

Регистрирани отбори

Икономически университет - Варна

Oтбор: uev_1 
Симеон Росенов Симеонов (simeon_simeonov2) - 2 курс, Информатика и компютърни науки
Любослав Александров Александров (lubo1998) - 3 курс, Информатика 
Георги Валентинов Ламбев (george_lambev ) - 4 курс, Бизнес информационни системи

Отбор: uev_2 
Георги Димитров Пенчев (gosho_1999) - 2 курс, Информатика и компютърни науки
Паола Ясенова Дразова (paoladrazova) - 2 курс, Информатика и компютърни науки
Станислав Василев Янков (stuki) - 2 курс, Информатика и компютърни науки   

Ръководители: Бонимир Пенчев, Латинка Тодоранова.

Нов български университет

Отбор: NBU_Chads
Георги Къров (CyberHood7) - IV курс, Информатика
Кирил Трайков (kiril_traykov191) - II курс, Информатика
Добромир Стоянов (dobromir_stoyan1) - II курс, Информатика

Отбор: NBU_VYAS
Янислав Йорданов (qniyordanov) - II курс, Информатика
Александър Иванов (sasho2091) -  II курс, Информатика
Виктор Кайцанов (vikAy) - II курс, Информатика

Отбор: NBU_Bonuses
Петър Дудов (forteuropa) - III курс, Информационни технологии
Теодор Райков (NBU_Bonuses) - - III курс, Информационни технологии
Мартин Колев (martinkolevbg93) - - III курс, Информационни технологии

Ръководител: Николай Киров

Американски университет в България

Отбор: aubg_19
Battulga Enkhbayar (tugushka) - 1st year, Computer Science
Milos Vukadinovic (vukadinovic) - 2nd year, Computer Science & Mathematics
Lazaron Shyta (lazaronshyta)  - 3rd year, Computer Science

Ръководител: Владимир Георгиев

Факултет по математика и информатика

Отбор: FMI_02
Виктор Терзиев (Viktor_Terziev) - 2 курс, Компютърни науки
Иван Ганев (haivanka) - 2 курс, Компютърни науки
Петър Ангелов (pepi_angelov) - 2 курс, Компютърни науки

Отбор: FMI_01
Антон Чернев (ss_a_chernev) - 4 курс, КН
Даниел Атанасов (daninnm) -1 курс, магистри, Изкуствен интелект
Иво Дилов (iddilov) - 1 курс, магистри, Изкуствен интелект

Отбор: FMI_03
Ангел Цанков (ngeltzankov) - 3-ти курс, Иформатика
Димитър Сейков (seykov) - 3-ти курс, Софтуерно инженерство
Борис Ангелов (borispangelov) - 3-ти курс,  Компютърни науки

Отбор: FMI_031
Александър Станев (a_g_stanev9) - 3 курс, КН
Михайл Николаев Михайлов (momodei_misho) - 3 курс, КН
Николай Йорданов Цонев (Nikolai_Tsonev2) - 3 курс, ПМ

Ръководител: Милен Петров

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Отбор: RU_1
Андрей Даринов Александров (alexandrow) - 2 курс, Компютърни науки
Кристиян Конов (kristiiqn_konov) - 2 курс, Софтуерно инженерство
Васил Ивов Атанасов (wasko) - 1 курс, Компютърни науки

Отбор: RU_2
Йордан Николаев Ганев (yordanganew) - 1 курс, Софтуерно инженерство
Кристиан Пламенов Спасов (kristianspasov) - 1 курс, Софтуерно инженерство
Симеон Симеонов Балтаджиев (simeonS1) - 1 курс, Компютърни системи и технологии

Ръководители: Пламенка Христова, Галина Атанасова

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Отбор: UNIBIT
Кристиан Валентинов Златков (Kristiyan_Zlatkov) - 3-ти курс, Компютърни науки
Георги Стойчев Георгиев (Georgi_Georgiev) - 3-ти курс, Компютърни науки
Радослав Манолов (Rado_Manolov) - 1-ви курс, Информатика и компютърни науки

Ръководител: Ива Костадинова

Югозападен университет "Неофит Рилски"

Отбор: SWU
Сократис Фоткатзикис (sokratis12GR) - 1-ви курс, Информационни системи и технологии
Станислав Больовски  (staskomii) - 2-ри курс, Информационни системи и технологии
Димитър Чакалов (m1c11) - 2-ри курс, Информационни системи и технологии

Ръководител: Велин Кралев


Условията на задачите: на български език, на английски език

Временно класиране на регистрираните отбори в 11:00 часа

Временно класиране на регистрираните отбори в 12:00 часа

Временно класиране на регистрираните отбори в 13:00 часа

Временно класиране на регистрираните отбори в 14:00 часа

Временно нласиране на регистрираните отбори в 15:00 часа


Резултати на регистрираните отбори

Класиране по университети

Място
Университет
Брой
решени задачи
1
Факултет по математика и информатика
10
2
Американски университет в България
7
3-4
Русенски университет "Ангел Кънчев"
5
3-4
Нов български университет
5
5
Икономически университет - Варна
4
6-7
Университет по библиотекознание и информационни технологии
1
6-7
Югозападен университет "Неофит Рилски"
1

История на състезанието:

Междууниверситетско състезание по програмиране по случай 25 години НБУ!
Второ междууниверситетско състезание по програмиране на НБУ
Трето междууниверситетско състезание по програмиране на НБУ
Четвърто междууниверситетско състезание по програмиране на НБУ


Последни промени: 5 април 2020 г.