CSCB325

Списък на студентите: текущ контрол (20/21)От дата ->
                     ->

11.03
16.03
20.03
1.04
8.04
15.04

22.04
29.04
8.05
27.05
29.05
10.06
17.06
Сума
Обща

Оценка
Оценка
Оценка
ОценкаДо дата ->
(за 2 точки) ->

18.03
1.04
---
8.04
15.04
22.04

29.04
20.05
---
10.06
---

---
точки
оценка

задачи
задачи
състезания
тестЗадачи, състезания, тест ->
                     ->

1, 2
3, 4
С1 5, 6
7, 8
9, 10

11, 12
13, 14
С2 15, 16
С3

Тест1-8 (Т1)
9-16 (Т2)
(Т3)
(Т4)

1
F096262 Александрина Илиева Велкова-


-

-
-

-
2
F086741 Антон Калинов Москов-


-

-
-

-
3
F098394
Борян Кирилов Иванов-


-

-
-

-
4
F095186 Валери Венциславов Карамфилов-


-

-
-

-
5
F096339 Данаил Николаев Колев


-


-
0
-
-

-


2.00

6
F095557 Даниел Владимиров Иванов -
Avery_Em

-


-

-
-

-
7
F096711 Даниел Николаев Говедарски


-


-

-
-

-
8
F095572 Дейвид Адрианов Билянов


-


-

-
-

-
9
F095617 Димитър Тодоров Павловски - 
dPavlovski 3.5

-

20
-
6
26
3.00

-

6.00
3.5

10
F096599 Иван Стойчев Колев -
ivan_asdf0 4
1+0
-1+1

1+1
1+1-
4
11
-

-
-
-
2

11
F102053 Камен Калинов Александров


-


+

-
-

-
12
F095979 Кристиян Димитров Сергилов bloblasaur


-
10

-

10
-

-

3.00


13
F096337 Кристиян Ивов Борисов 


-


-

-
-

-
14
F096746 Кристиян Николаев Драгоев -
kristiandragoev

-


-

-
-

-
15
F090928 Лъчезар Георгиев Георгиев


-


-
/5
-
-

-
16
F095230 Лъчезар Иванов Иванов -  Lachezar_Ivanov
1+0
-
5

2+0+
3
11
2.00

(1)
2.00
(2)
2.00
2.00
2.00

17
F096424 Недялко Боянов Бойдев -
nedyalkoboydev
nb_96424
4

-

1+1
1+0
1+0

20
-
3
27
3.00

(3)
2.00
-
6.00
2.00

18
F096824 Николай Тодоров Димов-


-
-
-
-

-
19
F069712 Петър Бориславов Петев -
pepipetev 3.5

-


-
-
-
-

-
20
F096402 Петър Иванов Вълков
petervalkov 6
2+2
+2+2
20+
2+2
2+2
2+2

2+2
2+2

0+2

+
6
56
6.00

(16) 6.00
(14)
5.50
6.00
3.50

21
F101109 Петър Николаев Петров -
petar_11111

-

5
-

5
-

-

2.00


22
F087020 Пресиян Преславски Василев -
FluffySmash
pv_87020
5.5
2+2
-2+2
20

2+2
2+2

2+2
2+2
(15)

(20)
+
6
50
5.00

(12) 4.50

(12)
4.50
6.00
3.50

23
F096947 Стоян Георгиев Калпакчиев


+


-

-
-

-
24
F097445 Теодор Николаев Николов

-

-


-

-
-

-
25
F088898 Христос Елефтериу -
chriscozilas
he_88898
5
2+2
+2+2
(15)

2+2
2+2

2+2
2+2
(15)

20
+
5
49
5.00

(12) 4.50
(12)
4.50
6.00
3.0025


5


F51529
Станислав Томов

ПН


F099997
Габриела Димчева
Gabble


+
15


5

20
+


F101321
Симона Николова
sisinikolova48


+0

5F100356
Иван Драголов+0

5F101217 Росица Николова
rosicanikolova11


-

F95731
Кристиян Начев-

F099944
Йоанна Шишиньова5

20F100014
Николай Колев5

20F99687
Цветомир Павлов

f103329
Делян Стоичков0

5F100047 Вероника Тодорова