CSCB325 Състезателно програмиране - II част

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали, задачи [2020/2021]

Седмица
Тема
Задачи
Дата
Дата (за 2 т.)
1
Технология за състезателно програмиране и оценка на алгоритми
-
4.03
-
2
Динамично оптимиране - оптимизационни задачи
1, 2
11.03
18.03
3
Динамично оптимиране - други задачи 3, 4
18.03
1.04
събота
Състезание 1 (събота, 10:00-15:00)
https://www.hackerrank.com/march2021

20.03

4
Състезание 1
Обсъждане на задачите от състезанието, резултати, тестове, решения на авторите
и студентите
-
25.03
-
5
Представяне на граф. Обхождане на граф
5, 6
1.04
8.04
6
Задачи в графи 7, 8
8.04
15.04
7
Геометрични задачи 9, 10
15.04
22.04
събота Състезание 2 (събота, 10:00-15:00)
Шесто междууниверситетско състезание по програмиране на НБУ
(отменя се!)

17.04

8
Математически задачи 11, 12 22.04
29.04
9
Алчни алгоритми 13, 14 29.04
20.05

(почивен ден)

6.05

събота Състезание 2 (събота, 10:00-15:00)
XXXIII Републиканска студентска олимпиада по програмиране

8.05

10
Състезание 2
Обсъждане на задачите от състезанието, резултати, тестове и решения на авторите и студентите

13.05

11
Кодиране и компресиране -
20.05
-
12
Алгоритъм на Уоршал и топологично сортиране 15, 16
27.05
10.06
събота Състезание 3 (събота, 10:00-15:00)
https://www.hackerrank.com/may2021

29.05

12
Състезание 3
Обсъждане на задачите от състезанието, резултати, тестове и решения на авторите и студентите
-
3.06
-
14
Подготовка за теста. -
10.06
-
15
Тест
Бланка за попълване на индивидуален тест

17.06

Сесия
Тест + Практика
25.06