Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2020/2021 учебна година

CITB205 Обектно-ориентирано програмиране (C++)

Лекции:  четвъртък, 8:00-9:30
Н. Киров
Упражнения:
С. Мишев, К. Вучков

30 март, вторник, 15:00 консултация за теста

11 май, вторник, 15:00 консултация за втори тест

Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък - оценяване (лекции)

Правила за оценяване

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

Последна промяна на 29 април 2021 г. nkkirov<>gmail.com, nkirov<>nbu.bg