Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2020/2021 учебна година

CITB205 Обектно-ориентирано програмиране (C++)

Лекции: 

Упражнения:


Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък - присъствие и текущ контрол (лекции)

Правила за оценяване

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

Консултации:

Последна промяна на 4 януари 2021 г. nkkirov<>gmail.com, nkirov<>nbu.bg