Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2020/2021 учебна година

CITB107 Програмиране [2020/2021]

Лекции: вторник, 8:00, 304-2
Лабораторни упражнения:


Обща консултация за първи тест - 30.10, петък, 16:20 - 18:00 (дистанционно)Литература

Правила за оценяване

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък на студентите за текущ контрол

Консултации: вторник, 9:30; сряда, 9:30, 712-2.

The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)
Последно обновяване на 26 октомври 2020  г.
 nkkirov<>gmail.com