Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2020/2021 учебна година

CITB107 Програмиране [2020/2021]

Лекции: вторник, 8:00, 304-2
Лабораторни упражнения:
Сместриален изпит: 8.02.2021, понеделник, 8:00

Обща консултация за първи тест - 30.10, петък, 16:20 - 18:00 (дистанционно)
Обща консултация по проверката на първи тест - 10.11, вторник, 9:40 (дистанционно)
Обща консултация за втори тест - 11.12, петък, 15:00 - 16:30 (дистанционно)


[Webinar] Catch me if you can – Memory corruption in C++Литература

Правила за оценяване

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък на студентите за текущ контрол

The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)


Последно обновяване на 14 януари 20201 г.
 nkkirov<>gmail.com