Републиканска студентска олимпиада по програмиране (история)

Началото на  Републиканска студентска олимпиада по програмиране (РСОП) е поставено през 1980 във ВМЕИ "Ленин". 
След прекъсване през 1988 г. състезанието е възстановено през 1998 година с името "Междууниверситетски турнир по програмиране" (МТП).  През 2004 година на турнира в Пловдив организаторите връщат старото име на състезанието.

Виж също http://www.news.nbu.bg/bg/news/28-a-republikanska-studentska-olimpiada-po-programirane!8174, с някои неточности, или по-точна версия - тук.

РСОП е единствено национално състезание по програмиране за студенти. То е независимо състезание, организирано от участниците, като правилата за провеждането му се променят и утвърждават единствено от участващите в него. Те са максимално близки до тези на Международната студентска олимпиада по Програмиране на АСМ (ACM International Collegiate Programming Contest. РСОП се провежда всяка година през месец май и се организира от някой български университет - домакин на олимпиадата. Състезанието е отборно.  Участват студентски отбори от българските университети, където се изучава информатика и програмиране.  Всеки участващ университет се представя от един или няколко отбора в състав: ръководител и трима състезатели. В официалното класиране на университетите участва най-добре представилият се отбор на съответния университет.

Републиканска студентска олимпиада по програмиране; 1980-1988 г.

Републиканска студентска олимпиада по програмиране; 2000-2023 г.

Международна студентска олимпиада - регионално състезание в Букурещ

Н. Киров, създадена на 18.08.2016 г., обновена на 1.03.2023 г.