Регионални състезания в Букурещ


Регионални състезания в Букурещ - участие и класиране на българските университети


2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 12(5)
35(2)
10(6)
-
15(6)
23(3)
11 (6)
11 (5)
9 (7)
6 (9)
4 (6); 19(3)
2 (6); 29(4)
2 (7); 28
1 (7)
3 (6); 27
2 (5)
Американски университет в България 67(2)
12(5)
-
-
-
-
47 (2)
-
-
-
-
-
33 (2)
26 (3)
18 (3)
23 (2)
Технически университет – София -
-
-
-
-
-
-
-
-
41 (1)
-
-
-
-
-
-
Шуменски университет "Константин Преслевски" -
63(0)
73(0)
69(1)
65(1)
-
50 (1)
39 (0)
42 (0)
37 (2)
32 (2)
41 (1)
-
-
-
-
Русенски университет "Ангел Кънчев" -
-
67(2)
-
-
61(1)
37 (3)
30 (2)
36 (1)
-
-
-
-
-
-
-
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 (4)
-
-
34
Технически университет – Варна
-
-
-
-
66(1)
-
-
-
-
-
-
-
34 (1)
18 (4)
18 (3)
34
Нов български университет
58(3)
55(1)
-
60(2)
60(2)
66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
класиране (брой решени задачи) ; класиране на световните финали (брой решени задачи)


Н. Киров, създадена на 10.09.2015 г., обновена на 4.11.2016 г.