Николай Киров
Преподаване 2018/2019

Школа "Състезателно програмиране"

Организирана от департамент "Информатика"  

Facebook
График за състезания по програмиране на НБУ Студентски състезания по програмиране

Welcome: html
NBU Competitive Programming
infO(n)

Занятията на школата са в сряда от 16:20 в 702-2.

27.02, 16:20, 702-2 За студенти от първи курс: Технология за състезателно програмиране
06.03, 16:20 , 702-2 За студенти от първи курс:  Основни алгоритми за състезателно програмиране
13.03 16:20, 702-2 Обсъждане на задачите от Мартенско състезание по програмиране (A, B, C, E)
20.03 16:20, 702-2 STL Теодор Райков (допълнителни материали от: В. Николов, Н.Киров),
препоръчана книга:

Antti Laaksonen, Competitive Programmer's Handbook, 2017,  https://cses.fi/book.html
27.03 16:00 702-2

13 април 2019 г.
Четвърто междууниверситетско състезание по програмиране на НБУ

17 -18 май 2019 г.
XXXI РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ
Бургаски свободен университет

09.03, 10:00-15:00, 702-2 Мартенско състезание по програмиране
https://www.hackerrank.com/nbu-march-2019-programming-contest
Моля изпратете заявки за участие на nkkirov@gmail.com с регистрацията ви в Хакерранк и вида на участието - в НБУ или от вкъщи.

Заявили участие:
No
Име и фамилия
Хакерранк
Вид
участие
Брой решени
задачи
1
Ивелина Кръстева, Кирил Трайков, Добромир Стоянов
ivelina_kr
НБУ
3
2
Атила Муталиб
atila1999
вкъщи
0
3
Момчил Борисов, Радослав Бонев, Георги Каров
CyberHood7
702
4
4
Елена Шаварска
@e_shavarska
вкъщи
1
5
Юлиан Цолов
Yuli99
вкъщи 1
6
Стенли Василев
stenli_vasilev
вкъщи
1
7
Ростислав Григоров
ross_grigorov
вкъщи
1
8
Стоян Георгиев
 stucy
вкъщи 0
9
Илиан Ганчосов
Plotso
вкъщи 2
10
Радослав Радев
radoslav0134
вкъщи 2
11
Теодор Райков, Мартин Колев, Петър Дудов
forteuropaa 702
5
12
Роберто Сашов
robery вкъщи 2Турнирът за купата на Декана (на ФМИ) ще е се проведе на 20 януари, от 10:00 часа. Студентите от НБУ могат да се регистрират за индивидуално участие в състезанието на:
https://www.hackerrank.com/deans-cup-2018.

9.01.  Обсъждане на задачите от състезанието

Януарско състезание на 5.01.2019, събота, 10:00, 702-2.

Име, фамилия
Име в Хакерранк
Брой решени задачи
1
Даниел Колев
daniel_kolev
-
2
Михаела Михова
michellemihova
3
3
Мартин Колев , Петър Дудов martinkolevbg93
0
4
Мартин Негриев
alguti
1
5
Георги Каров
CyberHood7
4
6
Момчил Борисов, Стоян Витанов
stoyan_vitanov
2
7
Георги Четрафилов
gechetrafilov
1

Декемврийско състезание  на 15.12.2018, събота, 10:00, 702-2.

Име
Име в Хакерранк
Решени задачи
1
Даниел Колев
daniel_kolev
1
2
Стоян Витанов
stoyan_vitanov 4
3
Роберто Сашов
robery
4
4
Момчил Борисов
momoYB
3
5
Атанас Георгиев
Atanas_Georgiev
4
6
Константин Николов
bumletrick
0
7
Георги Четрафилов
gechetrafilov
0
8
Николай Дойчинов, Стефан Тодоров NikolayD
5
9
Дейвид Димитров
deivid_dimitroff
-
10
Здравко Донев, Петър Петров zdonev
10
11
Мартин Колев, Петър Дудов, Теодор Райков
tedraykov
4

19.12.  Обсъждане на задачите от състезанието, авторови решения, решения на Здравко и Петър

12.12.  https://www.hackerrank.com/contests/nbu-january-2016-programming-contest/challenges - задачи F, G

5.12.  https://www.hackerrank.com/contests/nbu-january-2016-programming-contest/challenges - задачи C, D, F, G

28.11. Атанас Георгиев предлага решение на задача 3. Вярно ли е? Потърсете пример, при който програмата дава грешен отговор.
https://www.hackerrank.com/contests/nbu-january-2016-programming-contest/challenges - задачи A, B, C, D

Поздравления за отбора на Софийски университет FMI_2, завоювал второ място на регоиналното състезание в Букурещ!

21.11 Задачи за занятието на школата
Обсъждане на задачите от състезанието

Ноемврийско състезание  на 17.11.2018, събота, 10:00, 702-2.


Име в Хакерранк
Решени
задачи
1
Мартин Колев
Martinkolevbg93
2
2
Петър Дудов
forteuropaa
2
3
Станислав Лазаров
stannlazarov
4
4
Костадин Златанов
N3r0o97
5
5
Мартин Негриев, Михаела Михова
alguti
3
6
Пресиан Петков
prezk0 5
7
Александър Янков
ultron1173
4
8
Теодор Райков
-
-
9
Дейвид Димитров
--
10
Роберто Сашов
robery
2
11
Даниел Колев

--
12
Атанас Георгиев
atanasjeorjiev
1
13
Стефан Тодоров, Николай Дойчинов StefanT 5
14
Стоян Витанов, Радослав Бонев, Момчил Борисов
stoyan_vitanov
7
15
Мартин Калчев
martinkalchev97
2
16
Десислава Димитрова
alessie961963
0
17
Мартин Иванов
mart_ivanov
4
18
Георги Четрафилов
gechetrafilov
0
19
Емил Симеонов
Em400
--

Участниците в школата може да посещават курса
CSCB300 Програмиране за напреднали
в сряда от 13:00 или 14:40 в 702-2.

14.11 Задачи за занятието на школата

31.10 Задачи за занятието на школата:
https://www.hackerrank.com/25-years-nbu-uchenici
Cycling indicator
Spiral 1
https://www.hackerrank.com/nbu-2-uch
Морски превози
Сума от битове

24.10 Задачи за занятието на школата:
https://www.hackerrank.com/25-years-nbu-uchenici
https://www.hackerrank.com/nbu-2-uch

17.10 Задачи за занятието на школата:
От състезанието https://www.hackerrank.com/nbu-contest2
задачи B (Хипотеза на Голдбах ), C (Правоъгълници ) и F (Зарчета )

10.10 Задачи за занятието на школата:
От състезанието https://www.hackerrank.com/contests/25-years-nbu/challenges
Половинки (Half)
Два пъти (Two times)
Петици (Fives)
Двоични палиндроми

Школата 2017/2018
Школата 2016/2017
Школата 2015/2016
Школата 2014/2015
Републиканска студентска олимпиада по програмиране (история)
NBU Competitive Programming - Public group

Последни промени на 20 март 2019 г. nkkirov<at>gmail.com