Школа "Състезателно програмиране"

Присъствие на студенти

No
Fn
Име и фамилия
Програма
Курс
27.02
6.03
9.03
13.03
20.03
27.03
3.04
10.04
13.04
17.04
24.04
8.05
15.05
18.05
22.05
29.05

93276
Александър Драганов
Информационни технологии 1
+
+

+

90753
Александър Иванов
Информатика+
+
90950
Ана Радева
Мрежови технологии 1
+
91159
Атила Муталиб
Информационни технологии 1


+


91631
Виктор Кайцанов
Информационни технологии 1
+
+
+
+


+
+
+
+

+
+

+


83044
Георги Къров
Информатика 3


+

+
+91369
Гинко Грудев Информационни технологии 1
+
88101
Дима Цонкова
Информатика 2
++
+92260
Добромир Стоянов
Информатика 1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+Дяко Дяков Информатика 2
+
+91033
Елена Шаварска
Информационни технологии 1


+


91369
Гинко Грудев
Информационни технологии 1
+

+Здравко Донев
магистър

+


+
+
+90816
Иван Парнарев
Мрежови технологии 1
++
91165
Иван Шамлиев
Информационни технологии 1
+
+91652
Ивелина Кръстева
Информатика 1
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+92242
Карим Сардан
+


90616
Кирил Трайков
Информатика
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+


87992
Мартин Колев
Информационни технологии 2
+

+
+
+


+
+
+87398
Момчил Борисов
Информатика 2


+
+

82938
Огнян Цветков Информатика
+
+88232
Петър Дудов
Информационни технологии 2
+

+

+


+
+

+
+
+
+88826
Петър Петков
Информатика 1+
+

Радослав Бонев
Информатика 2


+

+
+91580
Радослав Радев
Мрежови технологии 1
+
+

+
+
87300
Роберто Сашов
Информационни технологии 2


+


91208
Росица Карапетрова
Информационни технологии

+91201
Ростисрав Григоров
Информационни технологии
1
+
+
+
+

+
+


86955
Симона Енева
Информационни технологии 2
+


+
+
+
+
+

+
+


+
+


90843
Стенли Василев
Информационни технологии 1
+
+
+
+
+

+


91099
Стефан Булдеев
Информационни технологии 1

++
+


86002
Стоян Витанов Информационни технологии
+
+86811
Теодор Райков
Информационни технологии 2
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+


82937
Цветан Цветков Информатика
+
90873
Юлиан Цолов
Информационни технологии 1
+
+
+
+


+


33732
Янислав Йорданов

+

18
11
16
12
9
9
11
9
16
5
7
8
8
13