Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2018/2019 учебна година

CSCB300 Програмиране за напреднали [2018/2019]


Занятия: сряда, 13:00 и 14:40, 702-II
Семестриален изпит - 27.01, неделя, 9:40, 702-

Ноемврийско  състезание  на 17.11.2018, събота, 10:00, 702-2. Изпратете заявка за участие на nkirov@nbu.bg с името в Хакерранк.
Декемврийско  състезание  на 15.12.2018, събота, 10:00, 702-2. Изпратете заявка за участие на nkirov@nbu.bg с името в Хакерранк.
Януарско състезание  на 5.01.2019, събота, 10:00, 702-2. Изпратете заявка за участие на nkirov@nbu.bg с името в Хакерранк.

Анотация и литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали, задачи

Школа Състезателно програмиране

График на състезанията по програмиране на НБУ 

Списък на студентите за присъствие и текущ контрол

Форми на оценяване:
А. Текущ контрол
Форма Дата Точки
Задачи
-
60
Състезание

20
Тест

20
Общо -
100
 
  Б. Семестриален изпит
Форма Точки
Задачи
60
Тест
20
Практика
20
                        Общо 100

  Задачи
 Състезание
  Тест
  Практика
Консултации: вторник 11:30 и сряда 16:30  в 712-2.  За съгласуване изпратете e-mail на nkkirov<at>gmail.com

 Съответствие между точките и оценките в информационната система на НБУ:
   
Точки  (max 50)
Оценка
                                       

Точки  (max 100)
Оценка    

0-24
2.00

                                         

0-49
2.00


25-27
3.0050-56
3.00


28-31
3.5057-63
3.50


32-35
4.0064-70
4.00


36-38
4.5071-78
4.50


39-42
5.0079-85
5.00


43-46
5.5086-92
5.50


47-50
6.0093-100
6.00


    Последна промяна на 20 март 2019 г. nkkirov<at>gmail.com