Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2018/2019 учебна година

Департамент Информатика, Нов български университет

Есенен семестър

Сигнатура
Code
 Име на курса
      Title
Програма
Program
Година
Year
CITB107
Програмиране
Информационни технологии 1
CITB303
Структури от данни Информационни технологии
2
CSCB300 Програмиране за напреднали Информатика,
Информационни технологии
2
NETB201 Структури от данни
       Data Structures
Мрежови технологии
Networking Technologies
2
NETB223
Проект по структури от данни
      Project of Data Structures
Мрежови технологии
Networking Technologies
2
NETB330
Самостоятелна работа: Програмиране на напреднали - I част
      Advanced Programming Project - 1
Мрежови технологии
Networking Technologies
3

 
  Школа "Състезателно програмиране"
Мрежови технологии,
Информатика,
Информационни технологии
1-4


Последна промяна на 26 юли  2018 г. E-mail: nkkirov<at>gmail.com