Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2018/2019 учебна година

CITB303 Структури от данни [2018/2019]

  Лекции: вторник, 9:40, 607-2
 Сесия: 30.01.2019, 8:00, 110-2

Консултация за първи тест: 2.11, петък, 8:00, 407-1
Консултация за втори тест: 10.12, понеделник, 8:00, 413-1
Консултация за трети тест: 18.01, петък, 8:00, 110-2

Занятието (трети тест) на 22.01, вторник, ще се проведе в 310 зала на I корпус!
Поради лоши резултати на трети тест, на 25.01, петък (отучва се понеделник) от 8:00 в 413-1 ще върна тестовете и ще обсъдим грешките.
В петък, 1.02 в 13:00 в 712-2 може да си видите тестовете от 30.01.

Учебник:Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, 2004.
[Библиотека на НБУ: Ч 681.325.3 / G 64 и Moodlе NBU]                      
Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, Second edition, 2011. [Moodle NBU]

Правила за оценяване

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък на студентите: присъствие и текущ контрол

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

Консултации: вторник 11:30 и сряда 16:30 в 712-2.  За съгласуване изпратете e-mail на nkkirov<at>gmail.com

Последно обновяване на 2 февруари 2019 г.
nkkirov<at>gmail.com