Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2018/2019 учебна година

CITB205 Обектно-ориентирано програмиране (C++)

Лекции: вторник, 8:00, 409-1, Н. Киров - група 1
              вторник, 9:40, 308-2, Н. Киров - група 2Сесия: 13.06, четвъртък, 8:00, 207-1
Упражнения: четвъртък, 8:00, 311-1, Н. Киров - група 1; 417-1, К. Вучков - група 3;
                       четвъртък, 9:40, 311-1, Н. Киров - група 2; 316-1, К. Вучков - група 4;
                       четвъртък, 11:20, 316-1, С. Мишев - група 5;
                       четвъртък, 13:00, 417-1, С. Мишев - група 6;
                       четвъртък, 14:40, 417-1, С. Мишев - група 7.
Сесия група 1 и група 2: 14.06, петък, 8:00, 311-1


Консултация за теста на 14.03, петък, 8:00, 409-1
Консултация за теста на 19.04, петък, 8:00, 301-2
Консултация за трети тест на 22.05, сряда, 8:00, 411-1
Може да си получите тест 3 на 30.05, четвъртък в 11:15 в 712-2


Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък - присъствие и текущ контрол (лекции)

Списък - присъствие и текущ контрол (упражнения)

Правила за оценяване

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

Консултации: вторник 11:15; сряда 16:00; четвъртък 11:15 -- 712-2

Последна промяна на 30 май 2019 г. nkirov<at>nbu.bg