Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2018/2019 учебна година

CITB107 Програмиране [2018/2019]

Лекции:
Лабораторни упражнения:
вторник, 8:00, 512-1
четвъртък, 8:00, 9:40 (К. Вучков), 11:20, 13:00, 14:40 (С. Мишев), 417-1
Изпит: 28.01, понеделник, 8:00, 110-2
Изпит:

Обща онсултация за първи тест: 26.10, петък, 8:00, 409-1.
Обща онсултация за втори тест: 3.12, понеделник, 8:00, 407-1.
Обща консултация за трети тест: 21.01, понеделник, 8:00, 304-2.
В петък, 25.01 от 9:40 до 12:00 ще бъда в НБУ (712-2) и може да си вземете тогава тестовете.
В петък, 1.02 в 13:00 в 712-2 може да си видите тестовете от 28.01.
 

Учебник:
Cay Horstmann, Computing Concepts with C++ Essentials, Third Edition, John Wiley & Sons, 2003.   [Moodle NBU]
                

Литература

Правила за оценяване

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък на студентите: присъствие и текущ контрол

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

Консултации: вторник 11:30 в 712-2 и сряда 16:30 в 712-2 или 702-2.
За съгласуване изпратете e-mail на nkkirov<at>gmail.com

The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)
Последно обновяване на 2 февруари 2019  г.
nkirov<at>nbu.bg, nkkirov<at>gmail.com