Николай Киров
Преподаване
2017/2018

Школа "Състезателно програмиране"

Организирана от департамент "Информатика"  

Facebook
График за състезания по програмиране на НБУ Студентски състезания по програмиране

Welcome: html
NBU Competitive Programming
infO(n)

Занятията на школата са в сряда в 702-2:
14:40-16;10- тренировка (решаване на задачи),
16:20-17:50 - тренировка (решаване на задачи),
18:00-19:30 -  лекция (обясняване на задачи).

Прекрасна книга - https://cses.fi/book.html !

Следаща сбирка на школата 28 фвруари, сряда. Пишете от колко часа да бъде - 14:40, 16:20 или 18:00.
Търсим състезатели за втори отбор!!

План за състезнията през пролетния семестър
10 март, събота
23 март, събота - Трето междууниверситетско състезание по програмиране
                                (https://www.hackerrank.com/third-interuniversity-nbu-programming-contest)
14 април, събота
29 април, събота
19 май, събота  30 РСОП

Състезание на 13.01, събота, 10:00, 702-2! Изпращайте заявки за участие на nkirov@nbu.bg!
https://www.hackerrank.com/nbu-january-2018-programming-contest

Решени
задачи
1
Здравко, Владимир, Георги
отбор
zdonev
10
2
Борислав Борисов
CSCB300
borislav_pixely
-
3
Виктор Славчев
CSCB300 victorslavchev97
3
4
Калоян Дяков
CSCB300 khdyakov
4
5
Румяна Крумова
CSCB300 -
-
6
Васил Данаилов, Исидорос Испиридис
отбор
-
-
7
Елиан Куртев
CSCB300 eliankurtev
3
8
Мартин Костурков CSCB300 martoko
0
9
Катрин Куманова
CSCB300 kkumanova
3
10
Мариан Радев
CSCB300 marianradev
2

20.12 В. Петков - задачите от състезанието

Състезание на 16.12, събота, 10:00, 702-2!
Участници:
1
Пламен Йорданов
dubcloc
CSCB300
4
2
Мариан Радев
marianradiradev
CSCB300 0
3
Мартин Тончев
martin_tonchev93
CSCB300 1
4
Борислав Борисов
borislavborisov
CSCB300 0
5
Калоян Дяков
khdyakov
CSCB300
2
6
Христо Станулов,  Иван Станев
zirow0000
отбор
0
7
НБУ2
vladopp
отбор 8
8
Мартин Симеонов
simeonovelsys
CSCB300 6
9
Антон Антонов, Дарин Корабов
darinkorabov
отбор
2
10
Александър Деделянов, Калин Стоянов
kgs_void
отбор
2

Здравейте,
И тази година ще организираме Турнира за купата на декана на ФМИ, като този път ще се проведе на 17-ти Декември, неделя, от 10:00 часа. Регистрацията, а и самото състезание, могат да бъдат достъпени тук:
https://www.hackerrank.com/deans-cup-2017.
Задачите са доста разнообразни откъм сложност (от наистина много прости до наистина много сложни) - така че ще има за всекиго по нещо. Предвидили сме и наградка за първенеца от онлайн изданието :)
Както винаги, ще се радваме ако и студенти от НБУ се включат!
Поздрави,
Сашо Геориев

13.12 - В. Петков, З. Донев
6.12 -
29.12 - задачите от състезанието

Състезание на 18.11, събота, 10:00, НБУ 712-2.
https://www.hackerrank.com/nbu-november-2017-programming-contest
Условия на задачите
Заявили участие и резултати


                          HackerRank name          


1.
З. Донев, В. Петков, Г. Къров
zdonev
NBU2
7
2.
Светозара Минкова
svetozarastm
CSCB300
4
3.
Виктория Пенкова
vicky_penkova
CSCB300 3
4.
Мартин Симеонов
simeonovelsys
CSCB300 4
5.
Mирослав Маринов
miroslav12122
CSCB300 4
6.
Елиан Куртев
eliankurtev
CSCB300 0
7.
Катрин Куманова
kkumanova
CSCB300 1
8.
Христо Станулов
hristostanulov
CSCB300 3
9.
Едуард Славов
e_slavov11
CSCB300 4
10.
Цветан Цветков
becozavur
CSCB300 4
11.
Огнян Цветков ognyan_konstant1
CSCB300 4
12.
Мартин Костурков
martoko
CSCB300 0
13.
Стоян Лупов
stoyan_lupov
CSCB300 4
14.
Иван Станев
zirow0000
CSCB300 3
15.
Борислав Кирилов
kiler1111
CSCB300 4
16.
Дарин Корабов
darinkirabov CSCB300 3
17.
Мартин Тончев
martin_tonchev93
CSCB300 1
18.
Мария Великова
mvelikova
CSCB300 4
19.
Мариан Радев
marianradiradev
CSCB300 1
20.
Борислав Борисов
borislavborisov
CSCB300 2

15.11 З. Донев
8.11 Н. Киров, З. Донев https://action.informatika.bg/training/implementation
25.10 Н. Киров https://action.informatika.bg/training/implementation

Участие на Регионалното състезание в Букурещ с отбор

NBU2
Здравко Донев, 4 курс, Мрежови технологии
Владимир Петков, 4 курс, Мрежови технологии
Георги Къров, 4 курс, Информатика

18.10 Н. Киров
4.10 Н. Киров

Школата 2016/2017
Школата 2015/2016
Школата 2014/2015
Републиканска студентска олимпиада по програмиране (история)
NBU Competitive Programming - Public group

Създаден на 26 септември 2017 г., последни промени на 30 януари 2018 г. nkirov<at>nbu.bg