Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2017/2018 учебна година

Департамент Информатика, Нов български университет

Есенен семестър

Сигнатура
Code
 Име на курса
      Title
Програма
Program
Година
Year
CITB100
Програмиране
Информационни технологии 1
CITB303
Структури от данни Информационни технологии
2
CSCB300 Програмиране за напреднали Информатика,
Информационни технологии
2
NETB201 Структури от данни
       Data Structures
Мрежови технологии
Networking Technologies
2
NETB223
Проект по структури от данни
      Project of Data Structures
Мрежови технологии
Networking Technologies
2
NETB131
Проект по програмиране
      Programming Project
Мрежови технологии
Networking Technologies
1
NETB330
Самостоятелна работа: Програмиране на напреднали - I част
      Advanced Programming Project - 1
Мрежови технологии
Networking Technologies
3

 
  Школа "Състезателно програмиране"
Мрежови технологии,
Информатика,
Информационни технологии
1-4

Пролетен семестър

Сигнатура
Code
 Име на курса
      Title
Програма
Programm
Година
Year
CITB201
CITB200
  Обектно ориентирано програмиране (C++)
      Лабораторни упражнения по обектно ориентирано програмиране
Информационни технологии
1
NETB390
 Самостоятелна работа: Програмиране на напреднали - II част
      Advanced Programming Project - 2
Мрежови технологии
Networking Technologies
3

 Школа "Състезателно програмиране" Мрежови технологии,
Информатика,
Информационни технологии
1-4

Последна промяна на 30 декември 2017 г. E-mail: nkirov<at>nbu.bg