Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2017/2018 учебна година

CITB201 Обектно-ориентирано програмиране (C++)

CITB200 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране

CITB201:  понеделник, 13:00, 110-2
CITB200:  четвъртък, 8:00, 313-1 (Група 1)

Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък: присъствие и текущ контрол

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

Консултации: понеделник 14:30-16:30 и четвъртък 9:30-11:30 в 712-2

Последна промяна на 1 февруари 2018 г. nkirov<at>nbu.bg