Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2017/2018 учебна година

CITB201 Обектно-ориентирано програмиране (C++)

CITB200 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране

CITB201:  понеделник, 13:00, 110-2
CITB200:  четвъртък, 8:00, 313-1 (Група 1)

Консултация за първи тест: 30.03, петък, 8:00, 110-2

Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

CITB200 Списък: присъствие и текущ контрол
CITB200: Правила за оценяване

CITB201 Списък: присъствие и текущ контрол
CITB201: Правила за оценяване

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

Консултации: понеделник 14:30-16:30 и четвъртък 9:30-11:30 в 712-2

Последна промяна на 30 март 2018 г. nkirov<at>nbu.bg