Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2017/2018 учебна година

CITB201 Обектно-ориентирано програмиране (C++)

CITB200 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране

CITB201
понеделник, 13:00, 110-2
Изпит: 27.06, сряда, 8:00, 512-1
CITB200
вторник, 8:00, 14:40
сряда, 13:00
четвъртък, 8:00, 313-1 (Група 1)
Изпит (Група 1): 25.06, понеделник, 8:00, 313-1

Консултация за първи тест: 30.03, петък, 8:00, 110-2
Консултация за трети тест: 15.06, петък, 9:30, 110-2
Който иска да си види 3 тест, да дойде в четвъртък, 21 юни в 9:30 в 712-2.
Който иска да си види 3 тест, да дойде в понеделник, 25 юни в 9:30 в 712-2.
Консултация за изпита по CITB200 - първа група  - 28.06, 14:40, 706-2.

2 юли, понеделник, 14:30, 712-2 - консултация за изпита по CITB201

Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

CITB200 Списък: присъствие и текущ контрол
CITB200: Правила за оценяване

CITB201 Списък: присъствие и текущ контрол
CITB201: Правила за оценяване

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

Консултации: понеделник 14:30-16:30 и четвъртък 9:30-11:30 в 712-2

Последна промяна на 3 юли 2018 г. nkirov<at>nbu.bg