Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2017/2018 учебна година

CITB303 Структури от данни [2017/2018]

  Лекции:


Учебник:Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, 2004.
[NBU Library: Ч 681.325.3 / G 64 and Moodlе NBU]                      
                     Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, Second edition, 2011.
[Moodle NBU]

Правила за оценяване

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък на студентите: присъствие и текущ контрол

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

Консултации: ..... в 712-2 - за съгласуване изпратете e-mail: nkirov<at>nbu.bg

(Тестова система за проверка на знания по програмиране)

Последно обновяване на 21 юли 2017 г.
nkirov<at>nbu.bg