Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2017/2018 учебна година

CITB303 Структури от данни [2017/2018]

  Лекции: сряда, 11:20, 110-2
  Изпит: 6.02.2018, вторник, 13:00, 110-2

Консултация за теста: петък, 10 ноември, 8:00, 212-1

Предварително отучване на 3 декември, неделя, 14:40, 110-2

На 6 декември занятие няма да има.
Консултация за втори тест: петък, 15 декември, 8:00, 212-1
Допълнителна дата за финален изпит: 16.02.2018, петък, 8:00, 304-2

Изпит CITB303 на 28.06.2018, 8:00, 127-1

Учебник:Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, 2004. [Библиотека на НБУ: Ч 681.325.3 / G 64 и Moodlе NBU]                      
Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, Second edition, 2011. [Moodle NBU]

Правила за оценяване

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък на студентите: присъствие и текущ контрол

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

Консултации:  вторник, 14:00-16:00 и сряда, 9:30-11:00 в 712-2.  За съгласуване изпратете e-mail на nkirov<at>nbu.bg

Последно обновяване на 28 април 2020 г.
nkirov<at>nbu.bg