Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2017/2018 учебна година

CSCB300 Програмиране за напреднали [2017/2018]

Занятия: 
 Анотация  
 Литература
  Учебна програма, график за лекциите, учебни материали
  Школа Състезателно програмиране    
  График на състезанията по програмиране на НБУ        
              

  Списък на студентите за присъствие и текущ контрол

Форми на оценяване:
А. Текущ контрол
Форма Дата Точки
Задачи

60
Състезание

20
Тест

20
                       Общо
100
 
  Б. Семестриален изпит
Форма Точки
Задачи
60
Тест
20
Практика
20
                       Общо 100

  Задачи
 Състезание
  Тест
  Практика
Консултации:

за съгласуване изпратете e-mail: nkirov<at>nbu.bg

Съответствие между точките и оценките в информационната система на НБУ:
   
Точки  (max 50)
Оценка
                                       

Точки  (max 100)
Оценка    

0-24
2.00

                                          

0-49
2.00


25-27
3.0050-56
3.00


28-31
3.5057-63
3.50


32-35
4.0064-70
4.00


36-38
4.5071-78
4.50


39-42
5.0079-85
5.00


43-46
5.5086-92
5.50


47-50
6.0093-100
6.00


      Последна промяна на 19 юни 2017 г. nkirov<at>nbu.bg