Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2017/2018 учебна година

CSCB300 Програмиране за напреднали [2017/2018]

Занятия: сряда, 8:00, 110-2
Изпит: 7.02.2018, сряда, 8:00, 702-2

Състезание на 18.11, събота, 10:00, НБУ 712-2. Изпращайте заявки за участие на nkirov@nbu.bg !!!
Участници
Предварително отучване на 3 декември, неделя, 16:20, 110-2.
На 6 декември занятие няма да има.
Състезание на 16.12, събота, 10:00, 702-2! Изпращайте заявки за участие на nkirov@nbu.bg!
Състезание на 13.01, събота, 10:00, 702-2!
Допълнителна дата за Практика: 14.02, сряда, 13:00, 702-2
Изпит CSCB300 на 28.06: тест - 8:00, 127-1; практика - 14:40, 706-2

 Анотация и литература  
  Учебна програма, график за лекциите, учебни материали
  Школа Състезателно програмиране    
  График на състезанията по програмиране на НБУ        
              

  Списък на студентите за присъствие и текущ контрол

Форми на оценяване:
А. Текущ контрол
Форма Дата Точки
Задачи
-
60
Състезание
18.11
16.12
20
Тест
23.01
20
                       Общо -
100
 
  Б. Семестриален изпит
Форма Точки
Задачи
60
Тест
20
Практика
20
                       Общо 100

  Задачи
 Състезание
  Тест
  Практика
Консултации:  вторник, 14:00-16:00 и сряда, 9:30-11:00 в 712-2.  За съгласуване изпратете e-mail на nkirov<at>nbu.bg

 Съответствие между точките и оценките в информационната система на НБУ:
   
Точки  (max 50)
Оценка
                                       

Точки  (max 100)
Оценка    

0-24
2.00

                                          

0-49
2.00


25-27
3.0050-56
3.00


28-31
3.5057-63
3.50


32-35
4.0064-70
4.00


36-38
4.5071-78
4.50


39-42
5.0079-85
5.00


43-46
5.5086-92
5.50


47-50
6.0093-100
6.00


      Последна промяна на 4 юли 2018 г. nkirov<at>nbu.bg