Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2017/2018 учебна година

CITB100 Програмиране [2017/2018]

Лекции: вторник, 11:20, 110-2

Учебник:
Cay Horstmann, Computing Concepts with C++ Essentials, Third Edition, John Wiley & Sons, 2003.   [Moodle NBU]
                

Допълнителна литература

Правила за оценяване

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък на студентите: присъствие и текущ контрол

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

Консултации:  вторник, 14:00-16:00 и сряда, 9:30-11:00 в 712-2.  За съгласуване изпратете e-mail на nkirov<at>nbu.bg

The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)
Последно обновление на 27 септември 2017 г.
nkirov<at>nbu.bg