Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2017/2018 учебна година

CITB100 Програмиране [2017/2018]

Лекции:


Учебник:
Cay Horstmann, Computing Concepts with C++ Essentials, Third Edition, John Wiley & Sons, 2003.                        
 

Допълнителна итература
 
Moodle NBU

Правила за оценяване

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък на студентите: присъствие и текущ контрол

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

Консултации: ..... в 712-2 - за съгласуване изпратете e-mail:  nkirov<at>nbu.bg

(Тестова система за проверка на знания по програмиране)

The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)
Последно обновление на 21 юли 2017 г.
nkirov<at>nbu.bg