Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2017/2018 учебна година

CITB100 Програмиране [2017/2018]

Лекции: вторник, 11:20, 110-2
Изпит: 6.02.2018, вторник, 8:00, 110-2

Консултация за първи тест: 27.10, петък, 8:00, 304-2
Консултация за втори тест: 1.12, петък, 8:00, 213-1
Предварително отучване (втори тест) на 3 декември, неделя, 11:20, 110-2.

На 5 декември занятие няма да има.
Консултация за трети тест: 12.1, петък, 8:00, 212-1
Допълнителна дата за финален изпит: 16.02, петък, 8:00, 304-2

Изпит CITB100 на 28.06.2018, 8:00, 127-1

Учебник: Cay Horstmann, Computing Concepts with C++ Essentials, Third Edition, John Wiley & Sons, 2003.   [Moodle NBU]
                

Допълнителна литература

Правила за оценяване

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък на студентите: присъствие и текущ контрол

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

Консултации:  вторник, 14:00-16:00 и сряда, 9:30-11:00 в 712-2.  За съгласуване изпратете e-mail на nkirov<at>nbu.bg

The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)
Последно обновяване на 7 юни 2018 г.
nkirov<at>nbu.bg