Николай Киров

Пътеписи (писания за пътища) и преживявания
Стар дизайн на писанията: 2006, 2007, 2008