NETB290

Списък на студентите: присъствие и текущ контролDay ->
9
16
23
26
30
6
12
18
23
27
3
10
17
8
11
15
22
**
Total
Grade


Month -> 10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
01
01
01
01
**

1+2
+
3+4
C1
+
5+6
7+8
9+10
C1

11+12
13+14
15+16
+
C3

T
**


1. F92979 Александър Алексеев Върбанов 1+1-
-
1+1-
5

1+0-
0+1-
1+0+
0
+
0+2+
+
-
-
15
+
6
5
35
3.50
2
F90499 Дейвид Петков Петков -
-
-


-
-
-

-
-
-
-
-

-
3
F90816 Иван Аврамов Парнарев 1+1+
+
0+0+


+
-
-

-
-
-
-
-

-
4
F90680 Илияна Денева Илиева -
-
-


-
-
-

-
-
-
-
-

-
5
F90665 Невена Денева Илиева +
+
-


+
-
-

-
-
-
-
-

-
6
F91265 Николета Володиева Мишева
-
-
-


-
-
-

-
-
-
-
-

-
7
F91278 Сами Закария Фетиани +
-
-


-
-
-

-
-
-
-
-

-4
2
3


2
0
1

1
1
1
0
0

1

F20151 Боян Орлинов Захариев
+


** Бонус точки