Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2003/2004 учебна година

Програмиране за напреднали I - INF295

лекции - вторник, 14:40-16:10, 311

Анотация

Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Форми на оценяване:
 

Форма Дата %
Тест_1 4.11.2003 10
Състезание_1 /контролно, решаване на задачи/ 16.12.2003 10
Тест_2 13.01.2004 20
Състезание_2 /контролно, решаване на задачи/ 20.01.2004 20
Самостоятелно задание 10
Участие и активност на студента по време на занятия - 10
Изпит-събеседване - 16.02.2004 20
100

Списък на студентите за присъствието им на лекции и текущ контрол

Конспект

Резултати на студентите

Програмиране за напреднали I (самостоятелна работа) INF296

Подобни курсове в други университети:

  •     Проектиране и анализ на компютърни алгоритми - 1 част (Софийски университет "Св. Климент Охридски", ФМИ, зимен семестър, 2003/2004 г.)
  •     CPS 149S - Problem Solving Seminar (Duke University)
  •     CSE 392 - Programming Challenges (Stony Brook University)

  • Връзки за студентски състезания по информатика


    Преподаване Последна промяна на 15 февруари 2004 г.