13. Състезание_2 - 20.01.2004

Отсъствалите на 20.01 по уважителни причини могат да решат задачите от състезанието и да ми изпратят решенията (soutce) по e-mail (и получават 10 точки).

Задача 1; Задача 2; Задача 3; Задача 4;


Резултати от състезанието

ф.н. състезател 1 - afib 2 - happy 3 - kmax 4 - coms решени
задачи
 
време класиране
1 F18497 Кирил 45 10           1 55 5
2 F16197 Мария 80 0           1 80 6
3 F18015 Пламена 91 0           1 91 7
4 F17962 Пламен 48 0 107 0       2 155 4
5 F18904 Станимир 30 10 73 10 93 0   3 216 2
6 F15941 Владислав 47 0 18 0 119 10   3 194 1
7 F15836 Сергей xx xx xx   3 xx 3