Конспект

по Програмиране за напреднали I - INF295

1. Числа. Прости числа
2. Рекурсия и итерация
3. Основни комбинаторни алгоритми - пермутации
4. Основни комбинаторни алгоритми - вариации
6. Основни комбинаторни алгоритми - комбинации
7. Оценка и сложност на алгоритми - асимптотична нотация
8. Определяне на сложност на алгоритъм - елементарна операция,, последователност от оператори, композиция на оператори, условни оператори, цикли
9. Определяне на сложност на алгоритъм - логаритмична сложност и рекурсия
10. Разделяй и владей - намиране на k-тия по големина елемент
11. Разделяй и владей - бързо умножение на дълги числа
12. Разделяй и владей - циклично преместване на елементите на масив
13. Динамично оптимиране - задача за раницата
14. Динамично оптимиране - най-дълга обща подредица
15. Динамично оптимиране - сравнение на символни низове
16. Динамично оптимиране - числа на Фибоначи
17. Динамично оптимиране - биномни коефициенти