Николай Киров
Студентски състезания по програмиране

Връзки за студентски състезания по програмиране

infoman.musala.cominfoman.musala.com е портал съдържащ информация за състезания и алгоритмични ресурси.


Компютърен клуб на ФМИ организира състезанията по програмиране за студентите от ФМИ (Софийски университет), както и подготовката им за национални и международни състезания.

ACMACM: Association for Computing Machinery is the world's first educational and scientific computing society. Today, our members — over 80,000 computing professionals and students world-wide — and the public turn to ACM for authoritative publications, pioneering conferences, and visionary leadership for the new millennium.

acm International Collegiate Programming Contest

The ACM SouthEastern European Region            The ACM SouthEastern European Region