Списък на студентите - INF295 и INF296

Преподавател ст.н.с.II ст. д-p  Николай Киров Киров
 
Вип. Фак. No. Име Програма Пр. сем. 7.10 14.10 21.10 28.10 4.11 11.11 18.11 25.11 16.12 23.12 6.01 13.01 20.01 S
2001 F17944 Александър Желчев Петров Информатика  5 + -  -  -  -  -  -  -  -  - - 0
2001 F19532 Андрей Владимиров Тодоров  Информатика  5 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 0
2000 F16314 Борислав Николаев Димитров  Информатика - ИТ 7 - -  +  +8  -  +  +  +  -  +  +14 - 22
2001 F18104 Вероника Димитрова Димитрова Информатика и телекомуникации 5 + -  +  -  -  -  -  -  -  - - 0
2001 F18035 Веселин Руменов Апостолов Информатика 5 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 0
1998 F12110 Ивайло Пламенов Йотов Информатика - ИТ 5 + -  -  -  -  -  -  -  -  - - 0
2001 F17564 Иво Стоянов Вълков Информатика 5 - -  -  +1  -  -  -  -  -  -  - - 1
2001 F18497 Кирил Николаев Киров Информатика 5 + +  +  +3  +  +  +  -(+5)  +  +  +12 +20 40
2000 F16197 Мария Атанасова Василева Информатика 5 + +  +  +9  +  +  +  +10  +  +  +13 +20 52
2001 F18335 Николай Борисов Серев  Информатика 5 - -  - -  -  -  +  -  -  -  -  - - 0
2001 F17646 Николай Николаев Денев  Информатика  5 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 0
2001 F17962 Пламен Стефанов Стефанов Информатика  5 - -  -  -  +  -  -  -  -  +  +12 +20 32
2001 F18015 Пламена Димитрова Чонгова Информатика - ИТ 5 + +  +  +9  +  -  +  +10  -  +  +16 +20 55
2001 F18533 Ростислав Иванов Русев Информатика  5 - -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - - 0
1998 F09905 Симеон Светославов Александров  Информатика - ИТ 7 - -  -  -  +  -  +  -  -  -  - - 0
2001 F17569 Явор Здравков Стоев  Информатика 5 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 0
    Боян Якимовски     + +                    

Общо: 19+1