Резултати студентите - INF295

Фак. No. Име 4.11
Тест_1
16.12
Съст_1 
13.01
Тест_2
20.01
Съст_2
Сам.
зад.
УА = 16.02 Общо Оценка
MAX +10 +10 +20 +20 +10 +10 =80 20 =100  
F17944 Александър Желчев Петров  -  -  - - 0 0 0      
F19532 Андрей Владимиров Тодоров   -  -  - - 0 0 0      
F16314 Борислав Николаев Димитров   +8  +  +14 -(+10) 10 8 50  20  70  5
F18104 Вероника Димитрова Димитрова  -  -  - - 0 1 1      
F18035 Веселин Руменов Апостолов  -  -  - - 0 0 0      
F12110 Ивайло Пламенов Йотов  -  -  - - 0 1 1      
F17564 Иво Стоянов Вълков  +1  -  - - 0 1 2      
F18497 Кирил Николаев Киров  +3  -(+5)  +12 +20 10 10 60  14  74  5
F16197 Мария Атанасова Василева  +9  +10  +13 +20 10 10 72      
F18335 Николай Борисов Серев   -  -  - - 0 0 0      
F17646 Николай Николаев Денев   -  -  - - 0 0 0      
F17962 Пламен Стефанов Стефанов  -  -  +12 +20 6 5 43  12  55  3
F18015 Пламена Димитрова Чонгова  +9  +10  +16 +20 10 10 75      
F18533 Ростислав Иванов Русев  -  -  - - 0 0 0      
F09905 Симеон Светославов Александров   -  -  - - 0 1 1      
F17569 Явор Здравков Стоев   -  -  - - 0 0 0      
  Боян Якимовски            

 
Точки
Оценка
50 - 59
Среден
60 - 69
Добър 
70 - 79
Много добър
80 - 100
Отличен