Програмиране за напреднали

CSCB010  Учебна програма, график за лекциите, учебни материали [2015/2016]

Седмица No.
Тема
Дата на
занятието
Задачи
(Тренинг)
Срок
(за 3 т.)
1.
Технология за ефективно програмиране на алгоритми 1.10
--

2.
Оценка и сложност на алгоритми [Анализ на алгоритми] [Analysis Tools - pdf, html] [Lec 2 | MIT 6.046J / 18.410J Introduction to Algorithms]
8.10
--

3.
Бройни системи. Прости и съвършени числа. Пример
15.10
1a, 1b
22.10
4. Редица на Фибоначи. Най-голям общ делител, най-малко общо кратно. Рекурсия 22.10
2a, 2b
29.10
5. Комбинаторни алгоритми. Разбиване на числа. Подготовка за състезанието 29.10
3a, 3b
5.11

Състезание
10:00-15:00, 702-2
31.10
(събота)


6.
Обсъждане на задачите от състезанието, резултати, тестове и решения на авторите 5.11


7. Сортиране. Хеширане. 12.11
4a, 4b
19.11
8.
Търсене. Последователно и двоично търсене. Търсене с връщане 19.11
5a, 5b
26.11
9.
Разделяй и владей
26.11
6a, 6b
3.12
10.
Динамично оптимиране. Подготовка за състезанието 3.12
7a, 7b
10.12

Състезание
5.12
(събота)


11.
Обсъждане на задачите от състезанието, резултати, тестове и решения на авторите 10.12


12. Представяне на граф. Обхождане на граф 17.12
8a, 8b
7.01
13.
Задачи в графи
7.01
9a, 9b
14.01
14.
STL и подготовка за теста 14.01
10a, 10b 21.01

Състезание
16.01
(събота)


15.
Тест 21.01
--


Семестриален изпит
4.02, 8:00, 702-2