Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2015/2016 учебна година

CSCB010 Програмиране за напреднали [2015/2016]

Занятия:  четвъртък, 13:00, 405-2
Изпит: 4.02, 8:00, 702-2Състезание по програмиране на 31.10, събота, 10:00, 702-2.
Състезание по програмиране на 21.11, събота, 10:00, 702-2.
Състезание по програмиране на 5.12, събота, 10:00, 702-2.
Студентите, които искат за повишат оценката си може да правят само теста (за повече точки) на 4.02, 8:00 в 702-2.

Анотация
Литература Паспорт на курса

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали


График на състезанията по програмиране на НБУ        
Школа Състезателно програмиране                

Списък на студентите за присъствие и текущ контрол

Форми на оценяване:
А. Текущ контрол
Форма Дата Точки
Тренинг текущ
60
Състезание 1
31.10.2015
(20)
Състезание 2
05.12.2015
(20)
Тест
21.01.2016
20
                       Общо
100
 
  Б. Семестриален изпит
Форма Точки
Тренинг 60
Тест
20
Практика
20
                       Общо 100

Тренинг
Състезание
Тест
Практика
Консултации:
сряда, 11:00 -13:00
четвъртък, 14:30-16:30
изпратете e-mail: nkirov<at>nbu.bg
Съответствието между точките и оценките в информационната система на НБУ е следното:
   
Точки  (max 50)
Оценка
                                       

Точки  (max 100)
Оценка    

0-24
2.00

                                          

0-49
2.00


25-27
3.0050-59
3.00


28-30
3.5060-75
4.00


30-33
4.0076-89
5.00


34-37
4.5090-100
6.00


38-40
5.0041-44
5.5045-50
6.00Ваш студент


      Последна промяна на 4февруари 2016 г. nkirov<at>nbu.bg
github
math