Николай Киров - Преподаване

Операционни системи

Записки от лекции
1. Общ преглед на компютърните системи FIGS
2. Общ преглед на операционните системи FIGS
3. Описание и управление на процеси FIGS
4. Нишки, симетрични многопроцесорни системи, микроядра FIGS
5.[5a | 5b] Конкуренция: взаимно изключване и синхронизация FIGS
6. Конкуренция: "мъртва хватка" и "гладна смърт" FIGS
7. Организация на паметта FIGS
8. Виртуална памет
9. Планиране при един процесор FIGS
10. Многопроцесорно планиране и планиране в реално време
11. Организация на входа и изхода и планиране на диска FIGS
12. Организация на файловете FIGS
13. Разпределени процеси, клиент/сървер, клъстери
14. Управление на разпределени процеси
15. Сигурност