CSCB325

Списък на студентите -  оценяване (22/23)


Дата на занятието-> 1.03
8.03
15.03
25.03
29.03
5.04
12.04
22.04
10.05
17.05
31.05


Сума Оценка

Зад.
Зад.
Съст.
Тест


Задачи->
1, 2
3, 4
5, 6
С1
7, 8
9, 10
11, 12
С2
13, 14
15 16 
Тест
И
1-8
9-16ФН
Студент
(4)
(4)
(4)
(20)
(4)
(4)
(4)
(20)
(4)
(4)
(10)


(60)


(16)
(16)
(20)
(10)
1
F105024 Ангел Петков Пенчев
2+2
0+2
2+2
15
2+2
2+2

***
14
5.50

4.50

2
F105532 Валентин Руменов Михов
3
F104666 Веселин Петров Илиев
4
F105336  Виктор Петков Мореев
2+2
2+2
2+2
20
2+2
2+2
+2
***
16
6.00

6.00

5
F104952 Георги Георгиев Атанасов
6
F104052 Даниел Дечков Неделчев
7
F105305 Даниел Захариев Кехайов

F104832
Ивайло Методиев Христов

F104651 Константин Борисов Атанасов
10
F105363 Мартин Илиянов Кунов

F106211 Младен Стефанов Димитров

F095252
Момчил Маленов Стаматов
13
F106133 Симеон Първанов Първанов


13

F106263
Георги Газепов
1+1
2+2
2+2
15
2+2
2+2

***

F099997 Габриела Димчева
@F099997_GD

F107526 Nicolay Giraldo
@f107526