Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2022/2023 учебна година

CSCB325 Състезателно програмиране - II част [2022/2023]


Занятия: сряда, 14:40, 702-2

Анотация и литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали, задачи

Правила за оценяване, семестриален изпит

Списък на студентите - оценяване

Студентите могат да проверяват решенията на някои задачи със системата HackerRank: 2022 и 2023.

13.05.2023 XXXV Републиканска студентска олимпиада по програмиране

    Последна промяна на 22.03.2023 г. nkkirov<>gmail.com