НОВ  БЪЛГАРСКИ  УНИВЕРСИТЕТ

XVIIІ РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ

13 - 14 май 2006 г.

Спонсор:fadata Спонсор: MusalaSoft
Спонсор: BASSCOM
Спонсор: BIANOR

::Начало:: ::Програма:: ::Настаняване:: ::Участници:: ::Правила:: ::Среди за програмиране:: ::Класиране:: ::Задачи::

   Официално класиране по университети

Ранг Код Отбор Задачи Време
1 СУ2
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 8
908
2 ШУ7
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 4
759
3 ПУ2
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 3
534
4 ТУ
Технически университет, София 3
593
5 БСУ
Бургаски свободен университет 2
232
6 ВСУ
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 2
363
7 НБУ1
Нов български университет 1
18
8
ИУВ
Икономически университет, Варна 1
34
9
ЮЗУ1 Югозападен университет "Неофит Рилски" 1
195

   

Пълно класиране 

Ранг Код Отбор Задачи Време
1
СУ2 Софийски университет "Св. Климент Охридски" 8
908
2
СУ4 Софийски университет "Св. Климент Охридски" 8
910
3
СУ5 Софийски университет "Св. Климент Охридски" 8
1020
4
СУ1 Софийски университет "Св. Климент Охридски" 8
1123
5
СУ3 Софийски университет "Св. Климент Охридски" 6
779
6
СУ6 Софийски университет "Св. Климент Охридски" 6
1169
7
СУ7 Софийски университет "Св. Климент Охридски" 4
725

8

ШУ7 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 4
759
9 ШУ1 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 3
408
10 СУ8 Софийски университет "Св. Климент Охридски" 3
437
11 ШУ2 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 3
459
12 ПУ2 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 3
534
13 ТУ
Технически университет, София 3
593
14 ПУ1 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 2
159
15 БСУ
Бургаски свободен университет 2
232
16 ВСУ
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 2
363
17 НБУ1
Нов български университет 1
18
18 ИУВ
Икономически университет, Варна 1
34
19 НБУ2
Нов български университет 1
151
20 НБУ3
Нов български университет 1
170
21 ЮЗУ1
Югозападен университет "Неофит Рилски" 1
195
22 ЮЗУ2
Югозападен университет "Неофит Рилски" 0
0