НОВ  БЪЛГАРСКИ  УНИВЕРСИТЕТ

XVIIІ РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ

13 - 14 май 2006 г.

Спонсор:fadata Спонсор: MusalaSoft
Спонсор: BASSCOM
Спонсор: BIANOR

::Начало:: ::Програма:: ::Настаняване:: ::Участници:: ::Правила:: ::Среди за програмиране:: ::Класиране:: ::Задачи::

::Програма::

13.05., събота

    

Пристигане на отборите и настаняване в хотел "Хемус"

 

13.05., събота 17:30

    

Автобус за НБУ (сбор пред хотела) - само за настанените в хотела

 

13.05., събота 18:00 -18:30

    

Техническа конференция (ауд. 110, II корпус)

 

13.05., събота 18:30 -19:00

    

Запознаване на отборите с компютърните зали на НБУ

 

13.05., събота 18:30 -19:00

    

Заседание на Журито във НБУ (зала 102А, ІІ корпус)

 

13.05., събота 19:00

    

Вечеря (за ръководителите)

Свободни занимания (за участниците)
Автобус за хотела - само за настанените в хотела

 

 

    

 

 

14.05., неделя 08:45

    

Автобус за НБУ (сбор пред хотела) - само за настанените в хотела

 

14.05., неделя 9:30 -14:30

    

Състезание (зали 102 и 103, ІІ корпус)

 

14.05., неделя 15:00 -15:30

    

Награждаване на победителите (ауд. 110, II корпус)

 

14.05., неделя 15:30

    

Коктейл за участниците

 

14.05., неделя 16:30

    

Автобус за хотела или автогара/ж.п. гара