НОВ  БЪЛГАРСКИ  УНИВЕРСИТЕТ

XVIIІ РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ

13 - 14 май 2006 г.

Спонсор:fadata Спонсор: MusalaSoft
Спонсор: BASSCOM
Спонсор: BIANOR

::Начало:: ::Програма:: ::Настаняване:: ::Участници:: ::Правила:: ::Среди за програмиране:: ::Класиране:: ::Задачи::

::Среди за програмиране::

Компютри: Celeron 2400/256/HDD 40/IBM 17"     

Операционна система: Debian GNU/Linux

Операционна система: MS Windows XP

PC2 Contest Control System, Version 8