НОВ  БЪЛГАРСКИ  УНИВЕРСИТЕТ

XVIIІ РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ

13 - 14 май 2006 г.

Спонсор:fadata Спонсор: MusalaSoft
Спонсор: BASSCOM
Спонсор: BIANOR

::Начало:: ::Програма:: ::Настаняване:: ::Участници:: ::Правила:: ::Среди за програмиране:: ::Класиране:: ::Задачи::

::Задачи::

Всичко в един архив: all.zip

Задача Условие
Тестов вход/изход
A
html
A.pdf A.odt A.doc A.rtf A.html A.txt
Adobe Acrobat Open Office Microsoft Word Reach Text Format HTML Document Plain Text
zip
A.zip
Zip Archive
B
html
B.pdf B.odt B.doc B.rtf B.html B.txt
Adobe Acrobat Open Office Microsoft Word Reach Text Format HTML Document Plain Text
zip
B.zip
Zip Archive
C
html
C.pdf C.odt C.doc C.rtf C.html C.txt
Adobe Acrobat Open Office Microsoft Word Reach Text Format HTML Document Plain Text
zip
C.zip
Zip Archive
D
html
D.pdf D.odt D.doc D.rtf D.html D.txt
Adobe Acrobat Open Office Microsoft Word Reach Text Format HTML Document Plain Text
zip
D.zip
Zip Archive
E
html
E.pdf E.odt E.doc E.rtf E.html E.txt
Adobe Acrobat Open Office Microsoft Word Reach Text Format HTML Document Plain Text
zip
E.zip
Zip Archive
F
html
F.pdf F.odt F.doc F.rtf F.html F.txt
Adobe Acrobat Open Office Microsoft Word Reach Text Format HTML Document Plain Text
zip
F.zip
Zip Archive
G
html
G.pdf G.odt G.doc G.rtf G.html G.txt
Adobe Acrobat Open Office Microsoft Word Reach Text Format HTML Document Plain Text
zip
G.zip
Zip Archive
H
html
H.pdf H.odt H.doc H.rtf H.html H.txt
Adobe Acrobat Open Office Microsoft Word Reach Text Format HTML Document Plain Text
zip
H.zip
Zip Archive
I
html
I.pdf I.odt I.doc I.rtf I.html I.txt
Adobe Acrobat Open Office Microsoft Word Reach Text Format HTML Document Plain Text
zip
I.zip
Zip Archive
J
html
J.pdf J.odt J.doc J.rtf J.html J.txt
Adobe Acrobat Open Office Microsoft Word Reach Text Format HTML Document Plain Text
zip
J.zip
Zip Archive