Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2015/2016 учебна година

CITB201 Обектно ориентирано програмиране (C++)

CITB200 Лабораторни упражнения по обектно ориентирано програмиране


CITB201 Н. Киров
вторник, 8:00, 110-2

Изпит: 9.06, четвъртък, 8:00, 110-2
Втора дата за изпит: 28.06, вторник, 8:00,  214-1
CITB200
Н. Киров: вторник, (гр. 2) 9:40: 314-1
В. Николов: вторник, (гр. 4) 9:40: 315-1
К. Вучков: четвъртък, (гр. 5) 8:00; (3 гр. ) 9:40: 315-1
Д. Драгостинов: четвъртък, (гр. 6) 8:00; (гр. 1) 9:40: 313-1

Изпит по CITB100 - 27.02, събота, 8:00, 703-2
Консултация за теста: 18.03, петък, 8:00, 110-2
Консултация за втори тест: 22.04, петък, 8:00, 110-2

Консултация за трети тест: 20.05, петък, 8:00, 110-2
Трети тест: 27.05, петък, 8:00, 110-2 (отучване). На 31.05, вторник няма да има занятие.

-> Литература
-> Правила за оценяване && Тестова система за проверка на знания по програмиране
->Учебна програма, график за лекциите, учебни материали
->Moodle
->Списък на студентите: присъствие и текущ контрол
CITB200 - 2 група: текущ контрол

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

CITB201 На дата:

CITB200  

CITB200 На дата:
->Първи тест 22.03

->Първо домашно
15.03
17.03

->Първо контролно
22.03
24.03
->Втори тест 26.04

->Второ домашно
19.04
21.04

->Второ контролно 26.04
28.04
->Трети тест  27.05

->Трето домашно
17.05
19.05

->Трето контролно
31.05
2.06

-> Ubuntu is a free, open source Linux-based operating system that starts with the breadth of Debian and adds regular releases (every six months)

-> The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)

-> Среди за програмиране за MS Windows: Dev-C++Code::Blocks
Последна промяна на 29 юни 2016 г. nkirov<at>nbu.bg github
math