Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2015/2016 учебна година

CITB100 Програмиране [2015/2016]


CITB100 Програмиране
Лекции (доц. Николай Киров):
четвъртък, 8:00, 110-2

Изпит: 4.02, 13:00, 210-1
   CITB102 Лабораторни упражнения по програмиране
CITB105 Приложения на С++
Хон. ас. Велислав Николов
Хон. ас. Димитър Драгостинов
Хон. ас. Кирил Вучков

Консултация за теста: 28.10, сряда, 8:00, 217-1
Консултация за втори тест: 2.12, сряда, 8:00, 214-1
Консултация за трети тест: 20.01, сряда, 8:00, 304-2
Студентите, които искат за повишат текущата си оценка може да правят само трети тест (за повече точки) на 4.02, 13:00 в 210-1.
Изпит по CITB100 - 27.02, събота, 8:00, 703-2

Правила за оценяване && Система на преподаване и оценяване по програмиране && Тестова система за проверка на знания по програмиране
Учебник: Cay Horstmann, Computing Concepts with C++ Essentials, Third Edition, John Wiley & Sons, 2003.                        
                      Cay S. Horstmann, Timothy A. Budd, Big C++, 2nd Edition, Wiley, January 2009.

Полезна книга: Николай Киров, Сборник от учебни материали по ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО, Деметра, София, 2003 [online]
[Moodle NBU]

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали  Списък на студентите: присъствие и текущ контрол 

CITB100 Дата

CITB102, CITB105
От
До

CITB102, CITB105
Дата
Първи тест
29.10

Първо домашноПърво контролно

Втори тест
3.12

Второ домашноВторо контролно

Трети тест
21.01

Трето домашноТрето контролно


Консултации:
сряда, 11:00 -13:00
четвъртък, 14:30-16:30
изпратете e-mail: nkirov<at>nbu.bg

  Basic Unix Commands   Cay Horstmann: Compiler and Tool Help

Windows installer for Ubuntu Desktop

The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)

Debugging with GDB: gdb_toc.html; Кратко практическо ръководство за работа с GDB

Среди за работа със С++ за MS Windows: Dev-C++, Code::Blocks

Ваш студент


Последно обновление на 27 февруари 2016 г.
nkirov<at>nbu.bg github
math