Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2022/2023 учебна година

CITB205 Обектно-ориентирано програмиране (C++)

Лекции: Н. Киров
              сряда, 13:00, 110-2

За студенти от минали години:
финален изпит (лекции) на 1.02.2024, 8:00, 702-2
Упражнения: К. Вучков, вторник, 9:40, 207-1
                       С. Торбов, събота, 13:00, онлайн

Тест 1 на 25.03 (събота), 11:20, 310-1 (отучване от 15.03)
Тест 2 на 22.04 (събота), 11:20, 310-1 (отучване за 3.05)
На 3.05 няма да има занятие.
 
Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък - оценяване (лекции) <>

Правила за оценяване

 Всички студенти, които могат да програмират на С++ и имат желание да участват в състезания по програмиране, могат да посещават занятията на курса CSCB325 Състезателно програмиране - II.

Последна промяна на 17.01.2024 г. nkkirov<>gmail.com