Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2022/2023 учебна година

CITB205 Обектно-ориентирано програмиране (C++)

Лекции: Н. Киров
              сряда, 13:00, 110-2
Упражнения: К. Вучков, вторник, 9:40-11:10, 207-1
                       С. Торбов, събота, 13:00-14:30, Онлайн

Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък - оценяване (лекции)

Правила за оценяване

 Всички студенти, които могат да програмират на С++ и имат желание да участват в състезания по програмиране, могат да посещават занятията на курса CSCB325 Състезателно програмиране - II.

Последна промяна на 21.02.2023 г. nkkirov<>gmail.com