CITB107 Програмиране
CITB205 Обектно-ориентирано програмиране (C++)

Литература

Учебници:
    Cay Horstmann,Computing Concepts with C++ Essentials, Third Edition, John Wiley & Sons, 2003.
   Cay S. Horstmann, Timothy A. Budd, Big C++, 2nd Edition, Wiley, January 2009.  
                           https://inspirit.net.in/books/c%20plus%20plus/Big%20C++%202nd%20edition.pdf

Полезни книги:

   Lasko Laskov, Progrmming in C++, Examples and Solutions, Part One: From Procedural Towards Object-Oriented Paradigm”, New Bulgarian University, 2016.
   Cay S. Horstmann, C++ for Everyone, 2nd Edition, Willy, 2011.
   Николай Киров, Сборник от учебни материали по ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО, Деметра, София, 2003 [online]
   Магдалина Тодорова, Увод в програмирането [online]
   Магдалина Тодорова, Петър Армянов, Дафина Петкова, Калин Георгиев, Сборник от задачи по програмиране на C++, ч. 1. Увод в програмирането, ТехноЛогика, 2008.
   Магдалина Тодорова, Петър Армянов, Дафина Петкова, Калин Георгиев,Сборник по програмиране на C++, ч. 2. Обектно-ориентирано програмиране, ТехноЛогика, 2008.
   Магдалина Тодорова, Програмиране на С++. Част първа, Сиела, 2010.
  Магдалина Тодорова, Програмиране на С++. Част втора, Сиела, 2010.
   Магдалина Тодорова, Обектно-ориентирано програмиране на базата на езика С++, Издателство: Сиела; 2011.
   Веселина Жечева, Димитър Минчев, Ръководство по програмиране на базата на езика C++, 2 изд., Божич,  2016.
   Иво Дамянов,  Увод в програмирането С++, ЮЗУ "Неофит Рилски", 2012.
   Cay S. Horstmann, Brief C++: Late Objects, 3rd Edition
   Cay S. Horstmann, Big C++: Late Objects, Enhanced eText, 3rd Edition, Oct 2017