Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2015/2016 учебна година

CITB303 Структури от данни [2015/2016]


CITB303 - Лекции
четвъртък, 9:40, 308-2
Изпит: 5.02, 8:00, 111-2

Консултация за теста: 4.11, сряда, 8:00,  310-2
Консултация за втори тест: 7.12, понеделник, 8:00,  706-2
Консултация за трети тест: 18.01, понеделник, 8:00,  305-2
Студентите, които искат за повишат текущата си оценка може да правят само трети тест (за повече точки) на 5.02, 8:00 в 111-2.
Изпит по CITB303 - 27.02, събота, 8:00, 703-2

Паспорт на курса

Правила за оценяване

Учебник:Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, 2004.
[NBU Library: Ч 681.325.3 / G 64, Moodle NBU]
                      Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, Second edition, 2011.
[Moodle NBU]

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали  Списък на студентите: присъствие и текущ контрол 

CITB303 Дата
Първи тест
5.11
Втори тест
10.12
Трети тест
21.01

Консултации:
сряда, 11:00 -13:00
четвъртък, 14:30-16:30
изпратете e-mail: nkirov<at>nbu.bg

Windows installer for Ubuntu Desktop

VisuAlgo - visualizing data structures and algorithms through animation

Ваш студент

Последно обновление на 27 февруари 2016 г.
nkirov<at>nbu.bg github
math