Уважаеми доц. д-р Николай Киров,

Аз съм ваш студент от далечната 2003 година. По независещи от мен причини ми се наложи да замина за чужбина и прекъснах своето образование. За добро или за лошо се върнах в България, развих кариера в областта на информационната сигурност. Написах  няколко статии в различни IT списания. Но за съжаление развивах своето образование през годините като изкарвах различни международни сертификати, а не в насока завършване на своето образование. Компанията в която работя е притисната от нововъведен закон който изисква от нея служителите им заемащи определени позиции да притежават съответното висше образование.
Поради гореописаната причина компанията ми е предоставила срок от 3 месеца в които трябва да си завърша образоването, за което ви моля да ми отделите малко време за консултация на която да да ме насочите за конспектните теми по:

1. INF234 Увод в програмирането C++
2. INF298 Проект по програмиране за напреднали, II част

Ваш студент: ...