Републиканска студентска олимпиада по програмиране: 1980-1988

Началото на  Републиканска студентска олимпиада по програмиране е поставено през 1980 във ВМЕИ "Ленин".
1 РСОП 

Данните за тези олимпиади са от архива на проф. д-р Каталина Григорова, преподавател в Русенски университет "Ангел Кънчев", която любезно ги предостави за тази публикация. Благодерим й за усилията по намирането и сканирането на тези архиви.


Година
Домакин
Град
Брой участващи
университети
Източник

1 РСОП
1980
ВМЕИ "Ленин"
София

RSOP1980.PDF

2 РСОП
1981RSOP1981.PDF
3 РСОП
1982
ЕЦММ
София
13
RSOP1982.PDF
4 РСОП 1983
ВИНС "Д. Благоев"
Варна
16
RSOP1983.PDF
5 РСОП 1984
ВИИ "Карл Маркс"
София
12
RSOP1984.PDF
6 РСОП 1985
ВИНС "Д. Благоев" Варна
13
RSOP1985.PDF
7 РСОП 1986
ВТУ "Ангел Кънчев"
Русе
14
RSOP1986.PDF
8 РСОП
1987
ВМЕИ - Габрово
Габрово

RSOP1987.PDF
9 РСОП
1988
ВФСИ "Д. А. Ценов" Свищов
RSOP1988.PDF

Всеки участващ университет се представя от един или два отбора в състав: ръководител и трима състезатели. В официалното класиране на университетите участва най-добре представилият се отбор на съответния университет.Университети, участвали в РСОП

Съкращение 1980-1989 Име 1980-1989
Име 2016
Съкращение
2016
ВИНС
Висш институт за народно стопанство "Димитър Благоев"
Варна
Икономически университет - Варна ИУВ
ВТУ
Висш технически университет "Ангел Кънчев" Русе
Русенски университет "Ангел Кънчев" РУ
ПУ
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Пловдив
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ПУ
СУ
Софийски университет "Климент Охридски" София
Софийски университет "Климент Охридски" СУ
ЕЦММ
Единен център по математика и механика
София
Софийски университет "Климент Охридски" СУ
ВМЕИ-Габрово Висш машино-електротехнически институт - Габрово
Габрово
Технически университет - Габрово ТУГ
ВМЕИ-Варна Висш машино-електротехнически институт - Варна
Варна
Технически университет - Варна ТУВ
ВМЕИ
Висш машино-електротехнически институт "В. И. Ленин"
София
Технически университет - София ТУС
ВИИ
Висш икономически инситут "Карл Маркс"
София
Университет за национално и световно стопанство УНСС
ВПИ
Висш педагогически институт
Шумен
Шуменски университет "Еп. Константин Преславски" ШУ
ВИАС
Висш институт по архитектура и строителство
София
Университет по архитектура, строителство и геодезия

ВИХВП
Висш институт по хранителна и вкусова промишленост
Пловдив
Университет по хранителни технологии

ВМГИ
Висш минно-геоложки институт
София
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"

ВНВАУ
Висше народно военно артилерийско училище "Г. Димитров"
Шумен

 Националния военен университет „Васил Левски“ - Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
ВНВВУ
Висше народно военновъздушно училище “Г. Бенковски”
Долна Митрополия
Националния военен университет „Васил Левски“ - Факултет „Авиационен“
ВНВСУ Висше народно военно строително училище “Ген. Благой Иванов”
София
Висшето строително училище “Любен Каравелов”

ВФСИ
Висш финансово-стопански институт "Д. А. Ценов"
Свищов
Стопанска академия "Д. А. Ценов"
ВХТИ Висш химико-технологически институт
София
Химикотехнологичният и металургичен университет


Класиране

(a)
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
(b)
ВМЕИ
"Ленин"

ЕЦММ ВИНС
"Д. Благоев"
ВИИ
"Карл Маркс"
ВИНС
"Д. Благоев"
ВТУ
"Ангел Кънчев"
ВМЕИ - Габрово ВФСИ
"Д. А. Ценов"
(c)
София

София
Варна
София
Варна
Русе
Габрово

1


СУ
ВТУ ВТУ СУ
СУ
ВТУ ВМЕИ-Варна
2


ВМЕИ
СУ
ВИНС
ВТУ ВТУ
СУ
3


ВТУ
ВФСИ
ВИИ
ВИИ
ПУ

ПУ
4


ВИАС
ПУ
ВМЕИ
ПУ
ВМЕИ

ВТУ
5


МНО*
ВМЕИ-Варна СУ
ВИНС
ВНВАУ

ВМЕИ-Габрово
6


ВФСИ
ВИНС
ВФСИ
ВМЕИ
ВИХВП


7


ПУ
ВМЕИ
ПУ
ВМЕИ-Варна ВИИ


8


ВПИ
ВИИ
ВХТИ
ВФСИ
ВФСИ


9


ВИИ
ВПИ
ВИАС
ВМЕИ-Габрово
ВИНС


10


ВИНС
ВИАС
ВМЕИ-Варна
ВНВАУ
ВНВВУ


11ВПИ
ВПИ
ВХТИ
ВМЕИ-Габрово


12ВМГИ
ВИХВП

ВХТИ


13ВНВВУ

ВМЕИ-Варна


14ВМЕИ-Габрово

15ВИХВП

16ВНВСУ
(a) - година на провеждане на олимпиадата
(b) - уиверситет - домакин на олимпиадата
(c) - град
* Не е ясно

Н. Киров, създадена на 15.08.2016 г., обновена на 17.08.2016 г.