Републиканска студентска олимпиада по програмиране

2000-2023

От 1998 г.  година до сега, всяка година у нас се провежда Републиканска студентска олимпиада по програмиране (РСОП).  Началото на РСОП е поставено през 1980 във ВМЕИ "Ленин".  След прекъсване през 1988 г. състезанието е възстановено през 1998 година с името "Междууниверситетски турнир по програмиране" (МТП).  През 2004 година на турнира в Пловдив организаторите връщат старото име на състезанието.
Виж също публикацията на Красимир Манев и по-точната версия - тук.


Година
Домакин
Град
Брой участващи
университети
Източник

1 МТП (10)
1998
АУБ Благоевград
Красимир Манев

2 МТП (11)
1999

3 МТП (12)
2000
АУБ
Благоевград
6
http://infoman.musala.com/contests/139/1145/
http://computerworld.bg/1127_najdobrite_studentiprogramisti__v_su

4 МТП (13)
2001
НБУ
София
6
http://computerworld.bg/3143_studenti_meriha_sili_po_programirane

5 МТП (14)
2002
БСУ
Бургас
10
http://nikolay.kirov.be/2002/5cp/cp.html

6 МТП (15)
2003
ШУ
Шумен
10
http://infoman.musala.com/contests/138/476/

7 МТП (16)
2004
ПУ
Пловдив
11
http://infoman.musala.com/contests/137/475/

8 МТП (17)
17 РСОП
2005
СУ
София
7
http://judge.openfmi.net/bcpc/competitors.html

18 РСОП
2006
НБУ
София
9
http://nikolay.kirov.be/2006/Olympiad/index.html

19 РСОП
2007
ВСУ
Варна
9
http://infoman.musala.com/contests/134/472/

20 РСОП
2008
СУ
София
12
http://judge.openfmi.net/bcpc20/index.html
http://infoman.musala.com/contests/133/471/

21 РСОП
2009
ИУВ
Варна
12
http://infoman.musala.com/contests/132/470/

22 РСОП
2010
РУ
Русе
13
http://rsop2010.ami.uni-ruse.bg/

23 РСОП
2011
ШУ
Шумен
11
http://www.bcpc.eu/XXIII/

24 РСОП
2012
БСУ
Бургас
12
http://bcpc.eu/XXIV/

25 РСОП
2013
НБУ, СУ,ТУС
София
14
http://bcpc.eu/XXV/

26 РСОП
2014
ТУВ
Варна
13
http://bcpc.eu/XXVI/

27 РСОП
2015
ЮЗУ
Благоевград
11
http://bcpc.eu/XXVII/

28 РСОП
2016
ВСУ
Варна
10
http://bcpc.eu/XXVIII/
29 РСОП
2017
РУ
Русе
11
http://bcpc.eu/XXIX/
30 РСОП
2018
НБУ
София
9
http://bcpc.eu/XXX/
31 РСОП 2019
БСУ
Бургас
10
http://bcpc.eu/XXXI/
32 РСОП
2020
АУБ
(online)
10
https://cos.aubg.edu/events/xxxii-rsop

33 РСОП
2021
НБУ
(online) 9
http://nikolay.kirov.be/2021/33RSOP.html

34 РСОП
2022
РУ
Русе
7
https://bcpc.eu/XXXIV/

35 РСОП
2023
УАЗ
Бургас
??
??

РСОП е единствено национално състезание по програмиране за студенти. То е независимо състезание, организирано от участниците, като правилата за провеждането му се променят и утвърждават единствено от участващите в него. Те са максимално близки до тези на Международната студентска олимпиада по Програмиране на АСМ (ACM International Collegiate Programming Contest. РСОП се провежда всяка година през месец май и се организира от някой български университет - домакин на олимпиадата. Състезанието е отборно.  Участват студентски отбори по трима души от българските университети, където се изучава информатика и програмиране.

Всеки участващ университет се представя от един или няколко отбора в състав: ръководител и трима състезатели. В официалното класиране на университетите участва най-добре представилият се отбор на съответния университет.


Участие на университетите, класирането им от 1-во до 4-то място и брой домакинства (до 2020)Участия
I
II
III
IV
Домакин
АУБ
Американски университет в България
17
1
7
2
2
2
БСУ
Бургаски свободен университет
18
0
0
1
2
3
ВСУ
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
15
0
0
1
0
2
ВТУ
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий" 12
0
0
1
1
0
ИУВ
Икономически университет - Варна
16
0
0
0
2
1
НБУ Нов български университет
20
1
5
5
0
4
ПУ
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
11
0
1
2
3
1
РУ
Русенски университет "Ангел Кънчев"
17
0
0
3
1
2
СУ
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
21
19
1
1
-
3
ТУВ
Технически университет - Варна 9
0
1
1
2
1
ТУГ
Технически университет - Габрово
15
0
0
0
0
0
ТУС
Технически университет - София
9
0
1
1
5
1
УниБИТ
Университет по библиотекознание и информационни технологии 4
0
0
0
0
0
УНСС
Университет за национално и световно стопанство 1
0
0
0
0
0
УАЗ
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
1
0
0
0
0
0
ШУ
Шуменски университет "Еп. Константин Преславски" 18
0
4
3
2
2
ЮЗУ
Югозападен университет "Неофит Рилски" 10
0
0
0
0
1

Общо:
-
20
19
20

22

Участващите университети са:
- на бял фон - класическите университети;
- на светлосин фон - техническите;
- на розов фон - икономическите и
- на зелен - частните университети.

Официално класиране по университети


35 РСОП
34 РСОП
33 РСОП
32 РСОП
31 РСОП 30 РСОП
29 РСОП
28 РСОП
27 РСОП
26 РСОП 25 РСОП 24 РСОП 23 РСОП 22 РСОП 21 РСОП 20 РСОП 19 РСОП 18 РСОП 17 РСОП
7 МТП
6 МТП
5 МТП
4 МТП
3 МТП

2023 - УАЗ
2022- РУ
2021- НБУ
2020 -АУБ
2019-БСУ
2018-НБУ
2017-РУ
2016-ВСУ
2015-ЮЗУ
2014-ТУВ
2013-София
2012-БСУ
2011-ШУ
2010-РУ
2009-ИУВ
2008-СУ
2007-ВСУ
2006-НБУ
2005-СУ
2004-ПУ
2003-ШУ
2002-БСУ
2001-НБУ
2000-АУБ
1
СУ
СУ
СУ
СУ
СУ
АУБ
СУ
НБУ
СУ
СУ СУ СУ
СУ СУ СУ СУ СУ СУ СУ СУ СУ СУ СУ
СУ
2
ШУ
ШУ
АУБ
ТУВ
НБУ
СУ
АУБ
АУБ
АУБ
НБУ
НБУ
НБУ
НБУ
АУБ
ШУ
ШУ
ТУС
ШУ
ШУ
ПУ
АУБ
АУБ
АУБ
PMF*
3
ТУВ
РУ
ШУ
ШУ
ТУВ
НБУ
НБУ
СУ
НБУ
РУ
ТУС
ВТУ
АУБ
РУ
ВСУ
РУ
ШУ
ПУ
НБУ
НБУ
ШУ
БСУ
ПУ
АУБ
4
НБУ
ТУВ
ТУВ
АУБ
ИУВ
ТУВ
РУ
БСУ
ШУ ТУВ
ШУ
ИУВ
ТУС
ТУС
ТУС
ТУС
БСУ
ТУС
ПУ
АУБ
ПУ
ПУ
?НБУ
ВТУ
5
ИУВ
БСУ
НБУ
НБУ
ТУГ
РУ
БСУ
РУ
РУ
ШУ
РУ
АУБ
ШУ
ШУ
РУ
ПУ
ТУГ
БСУ
РУ
ШУ
ИУВ
ТУГ
?ТУГ
НБУ
6
УАЗ
ИУВ
РУ
РУ
БСУ
БСУ
ТУВ
ТУВ
ТУВ
ЮЗУ
ИУВ
РУ
ВТУ
ИУВ
НБУ
НБУ
РУ
ВСУ
БСУ
ИУВ
ЮЗУ
ИУВ
?BUI**
ШУ
7
РУ
НБУ
ИУВ
ИУВ
РУ
ПУ
ТУГ
ВТУ
БСУ
БСУ
ВСУ
ТУВ
БСУ
НБУ
ИУВ
ВСУ
ВСУ
НБУ
УНСС
БСУ
НБУ
ЮЗУ


8
ТУГ

БСУ
БСУ
УниБИТ ТУГ
ИУВ
ВСУ
ТУГ
TУГ
БСУ
ШУ
РУ
БСУ
АУБ
БСУ
АУБ
ИУВ

ЮЗУ
РУ
НБУ


9
БСУ

УниБИТ
УниБИТ
УАЗ
УниБИТ
ВСУ
ТУГ
ВСУ
АУБ
ВТУ
ТУС
ПУ
ВТУ
ВТУ
АУБ
ИУВ
ЮЗУ

РУ
ТУГ
ШУ


10ЮЗУ
ШУ

ВТУ
ИУВ
ЮЗУ
ВСУ
ЮЗУ
ВСУ
ТУГ
ВСУ
БСУ
ВТУВТУ
ВСУ
ВТУ


11


ШУ

ИУВ
ВТУ
ТУВ
БСУ
ВСУ
ПУ
ПУ
ИУВВСУ
12

ИУВ
ПУ
ТУГ

ТУГ
ЮЗУ
ТУГ
13

ТУС
ТУГ


ЮЗУ


14


УниБИТ


*PMF - Skopie University
**BUI - Bogazia University, Истанбул
? - не се знае на кое място е този университет
На кафяв фон е университетът-домакин.
На сив фон са университети, чиито отбори нямат решена задача. Те са наредени по азбучен ред.

Тестова система на олимпиадата от 2002 година е pc^2; от 2015 година - spoj0; 2020 - Hackerrank (дистанционно); 2021 - БОС (дистанционно); 2022 - БОС

Общо класиране на университетите 2000-2017 г.I
II
III
IV
V
VI
1
СУ
19
1
1
-
-
-
2
НБУ
1
5
5
-
2
2
3
АУБ
1
7
2
2
1
-
4
ШУ
-
4
3
2
4
1
5
ТУС
-
1
1
5
-
-
6
ПУ
-
1
2
3
1
-
7
РУ
-
-
3
1
6
3
8
БСУ
-
-
1
2
2
3
9
ВТУ
-
-
1
1
-
2
10
ВСУ
-
-
1
-
-
1
11
ИУВ
-
-
-
2
1
4
12
ТУВ
-
1
1
2
-
2
13
ТУГ
-
-
-
-
3
-
14
ЮЗУ -
-
-
-
-
2
15
УниБИТ
-
-
-
-
-
-
15
УНСС
-
-
-
-
-
-
16
УАЗ
-
-
-
-
-
-


21
20
21
19
19
19

Класиране на университетите по брой участия


Класиране
Университет
Брой участия
Брой домакинства
1
1
СУ
21
3
2
2
НБУ
20
4
3
3-4
ШУ
18
2
4
3-4
БСУ
18
3
5
8-9
ВСУ
15
2
6
5-6
АУБ
17
1
7
7
ИУВ
16
1
8
5-6
РУ
17
2
9
8-9
ТУГ
15
0
10
10
ВТУ
12 0
11
11
ПУ
11
1
12
12
ЮЗУ
10
1
13
13-14
ТУС
9
1
14
13-14
ТУВ
9
1
15
15
УниБИТ
3
0
16
16
УНСС
2
0
17
17
УАЗ
1
0

Класиране на отборите

35 РСОП
34 РСОП
33 РСОП
32 РСОП
31 РСОП
30 РСОП 29 РСОП
28 РСОП
27 РСОП
26 РСОП  25 РСОП 24 РСОП 23 РСОП 22 РСОП 21 РСОП 20 РСОП 19 РСОП 18 РСОП 17 РСОП 7 МТП
6 МТП
5 МТП
3 МТП
2023 - УАЗ
2022- РУ
2021
2020
2019-БСУ
2018-НБУ
2017-РУ
2016-ВСУ
2015-ЮЗУ
2014-ТУВ
2013-София
2012-БСУ
2011-ШУ
2010-РУ
2009-ИУВ
2008-СУ
2007-ВСУ
2006-НБУ
2005-СУ
2004-ПУ
2003-ШУ
2002-БСУ
2000-АУБ
СУx2 (1)
СУх2(1)
СУх2(1)
СУх2(1)
СУх4(1)
АУБ(1)
СУ(1)
НБУ(1)
СУ (1)
СУ (1) СУx2 (1) СУx2 (1) СУx3 (1) СУx4 (1) СУx4 (1) СУx10 (1) СУx6 (1) СУx7 (1) СУx7 (1) СУx4 (1) СУx4 (1) СУ (1) СУ (1)
ШУ(2)
ШУ(2)
АУБ(2)
ТУВ(2)
НБУ(2)
СУ(2)
АУБ(2)
АУБ(2)
АУБ (2)
НБУ (2)
НБУ (2)
НБУ (2)
НБУx2 (2)
АУБ (2)
ШУx2 (2)
ШУ (2)
ТУС (2)
ШУx2 (2)
ШУ (2)
ПУ (2)
АУБ (2)
АУБ (2)
PMF* (2)
СУ
РУ(3)
ШУ(3)
ШУ(3)
ТУВ(3)
НБУ(3)
НБУ(3)
СУх4(3)
СУ
СУx2
СУx2
ВТУ (3)
СУx2
РУ (3)
ВСУ (3)
РУ (3)
ШУ (3)
СУ
СУx3
НБУ (3)
ШУ (3)
СУx3
СУ
ТУВx2 (3)
ТУВх2(4)
ТУВ(4)
АУБ(4)
НБУ
СУх2
СУх2
БСУ(4)
НБУx2 (3)
РУ (3)
ТУС (3)
НБУ
АУБ (3)
ТУС (4)
ТУСx2 (4)
ТУС (4)
БСУ (4)
ШУ
ШУ
АУБ (4)
ПУ (4)
БСУ (3)
АУБ (3)
НБУ(4)
БСУ(5)
НБУ(5)
СУх2
ТУВ
НБУ
НБУ
РУ(5)
СУ
ТУВ (4)
ШУ (4)
ИУВx2 (4)
ТУС (4)
ШУ (5)
РУ (5)
ПУ (5)
ШУ
ПУ (3)
СУ
ШУ (5)
ИУВ (5)
ПУ (4)
СУ
ИУВ(5)
ИУВ(6)
РУ(6)
ШУ
НБУ
ТУВ(4)
СУх2 ТУВ(6)
ШУx2 (4)
ШУ (5)
РУ (5)
АУБ (5)
ШУ (5)
ИУВ (6)
НБУ (6)
ШУ
ТУГ (5)
ТУС (4)
НБУ (3)
ИУВ (6)
ПУ
ТУГ (5)
ВТУ (4)
УАЗ(6)
НБУ(7)
ИУВ(7)
НБУ(5)
ИУВ(4)
РУ(5)
РУ(4)
НБУх2
РУ (5)
ТУВ
НБУ
РУ (6)
ТУС
НБУ (7)
ИУВ (7)
НБУ (6)
РУ (6)
ПУ
ПУx2 (4)
ПУx2
ШУ
ПУ
АУБ (5)
РУ(7)
ТУВ
ТУВ
ТУВ
НБУ
СУ
БСУ(5)
ТУВ
ТУВx2 (6)
ЮЗУ (6)
ИУВ (6)
ТУВ (7)
ТУВ (6)
БСУ (8)
АУБx2 (8)
ШУ
ВСУ (7)
БСУ (5)
РУ (5)
ШУ
ЮЗУ (6)
ИУВx2 (6)
НБУ (6)
ИУВ
ИУВ
РУ
НБУ
ТУГ(5)
ТУВ
ТУВх2(6)
БСУ
НБУx2
СУ
ВСУ (7)
ШУ (8)
БСУ (7)
ИУВ
БСУ (9)
НБУ
АУБ (8)
ВСУ (6)
ШУ
БСУ (7)
НБУ (7)
ЮЗУ (7)
ШУ (6)
РУ
ШУ

РУ(6)
ТУВ
БСУ(6)
НБУ
РУ
БСУx2 (7)
НБУ
ИУВ
ТУС (9)
РУ (8)
ТУВ (9)
ВСУ
БСУ (7)
ИУВ (9)
НБУ (7)
СУ
ИУВ
РУ (8)
НБУx2 (8)


Числото след знака "x" е брой отбори на последователни места в отборното класиране (по тестовата система).
Числото в скоби е мястото на университета в официалното класиране по университети.


Официално класиране по университети с брой решени задачи от най-добре представилия се отбор от всеки университет35 РСОП
34 РСОП
33 РСОП
32 РСОП
31 РСОП
30 РСОП
29 РСОП 28 РСОП
27 РСОП 26 РСОП 25 РСОП 24 РСОП 23 РСОП 22 РСОП 21 РСОП 20 РСОП 19 РСОП 18 РСОП 17 РСОП 7 МТП
6 МТП
5 МТП
3 МТП

2023 - УАЗ
2022-РУ
2021-НБУ
2020-АУБ
2019-БСУ
2018-НБУ
2017-РУ 2016-ВСУ
2015-ЮЗУ
2014-ТУВ
2013-София
2012-БСУ
2011-ШУ
2010-РУ
2009-ИУВ
2008-СУ
2007-ВСУ
2006-НБУ
2005-СУ
2004-ПУ
2003-ШУ
2002-БСУ
2000-АУБ
()
(14)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(10)
(12)
(11)
(11)
(11)
(13)
(12)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(8)
(8)
(8)
(7)
1
СУ(12)
СУ(9)
СУ(12)
СУ(12)
СУ(8)
АУБ(8)
СУ(10)
НБУ(8)
СУ (12)
СУ (11) СУ (9) СУ (10)
СУ (8) СУ (10) СУ (10) СУ (9) СУ (8) СУ (8) СУ (9) СУ (6) СУ (7) СУ (5) СУ (5)
2
ШУ(7)
ШУ(3)
АУБ(7)
ТУВ(9)
НБУ(4)
СУ(7)
АУБ(7)
АУБ(5)
АУБ (10)
НБУ (5)
 НБУ (7) НБУ (4)
НБУ (5)
АУБ (5)
ШУ (5)
ШУ (3)
ТУС (4)
ШУ (4)
ШУ (4)
ПУ (6)
АУБ (5)
АУБ (5)
PMF* (5)
3
ТУВ(4)
РУ(3)
ШУ(7)
ШУ(9)
ТУВ(3)
НБУ(6)
НБУ(7)
СУ(5)
НБУ (7)
РУ (4)
ТУС (6)
ВТУ (3)
АУБ (4)
РУ (4)
ВСУ (3)
РУ (3)
ШУ (3)
ПУ (3)
НБУ (3)
НБУ (3)
ШУ (3)
БСУ (3)
АУБ (3)
4
НБУ(3)
ТУВ(2)
ТУВ(4)
АУБ(8)
ИУВ(2)
ТУВ(5)
РУ(4)
БСУ(2)
ШУ (5)
ТУВ (3)
ШУ (4 )
ИУВ (3)
ТУС (3)
ТУС (3)
ТУС (3)
ТУС (3)
БСУ (3)
ТУС (3)
ПУ (3)
АУБ (2)
ПУ (3)
ПУ (3)
ВТУ (1)
5
ИУВ(3)
БСУ(2)
НБУ(3)
НБУ(4)
ТУГ(1)
РУ(4)
БСУ(3)
РУ(2)
РУ (4)
ШУ (2)
РУ (3)
АУБ (3)
ШУ (3)
ШУ (3)
РУ (2)
ПУ (3)
ТУГ (2)
БСУ (2)
РУ (3)
ШУ (2)
ИУВ (3)
ТУГ (3)
НБУ (0)
6
УАЗ(2)
ИУВ(2)
РУ(3)
РУ(2)
БСУ(1)
БСУ(4)
ТУВ(3)
ТУВ(2)
ТУВ (4)
ЮЗУ (2)
ИУВ (3)
РУ (3)
ВТУ (2)
ИУВ (3)
НБУ (2)
НБУ (2)
РУ (2)
ВСУ (2)
БСУ (1)
ИУВ (2)
ЮЗУ (2)
ИУВ (2)
ШУ (0)
7
РУ(2)
НБУ(1)
ИУВ(2)
ИУВ(1)
РУ(1)
ПУ(4)
ТУГ(2)
ВТУ(1)
БСУ (3)
БСУ (1)
ВСУ (2)
ТУВ (2)
БСУ (2)
НБУ (2)
ИУВ (2)
ВСУ (2)
ВСУ (2)
НБУ (1)
УНСС (0)
БСУ (1)
НБУ (1)
ЮЗУ (2)

8
ТУГ(1)

БСУ(0)
БСУ(1)
УниБИТ(1) ТУГ(3)
ИУВ(1)
ВСУ(1)
ТУГ (3)
ТУГ (1)
БСУ (2)
ШУ (2)
РУ (2)
БСУ (2)
АУБ (2)
БСУ (2)
АУБ (2)
ИУВ (1)

ЮЗУ (0)
РУ (1)
НБУ (2)

9
БСУ(0)

УниБИТ(0) УниБИТ(0) ШУ(0)
УниБИТ(2)
ВСУ(1)
ТУГ(1)
ВСУ (3)
АУБ (0)
ВТУ (2)
ТУС (2)
ПУ (2)
ВТУ (2)
ВТУ (2)
АУБ (1)
ИУВ (1)
ЮЗУ (1)

РУ (0)
ТУГ (0)
ШУ (1)

10ЮЗУ(0) УАЗ(0)

ВТУ(0)
ИУВ(0)
ЮЗУ (1)
ВСУ (0)
ЮЗУ (1)
ВСУ (1)
ТУГ (1)
ВСУ (2)
БСУ (1)
ВТУ (1)ВТУ (0)
ВСУ (0)
ВТУ (0)

11


ШУ(0)

ИУВ (1)
ВТУ (0)
ТУВ (1)
БСУ (1)
ВСУ (1)
ПУ (0)
ПУ (1)
ИУВ (1)ВСУ (0)12

ИУВ (0)
ПУ (1)
ТУГ (0)

ТУГ (0)
ЮЗУ (0)
ТУГ (1)13

ТУС (0)
ТУГ (1)


ЮЗУ (0)

14


УниБИТ (0)

Числата в скобите след името на университета са брой решени задачи от отбора, класирал университета на това място.
() - брой на задачите, дадени на съответното състезание

Ръководители на отбори (до 2017)

2016-2008 - да, 2007 - няма данни, 2006-2005 - да, 2004-2003 - няма данни,  2002 - да, 2001-2000 - няма данни (11 състезания)

Име
Университет
Брой
участия
Години на участие
Александрина Мурджева УНСС 1 1; 2005
Ангел Голев ПУ 4 4; 2008, 2006, 2005, 2002
Антония Ташева ТУС 5 5; 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
Атанас Димитров БСУ 1 1;2016
Бисерка Йовчева ШУ 11 11; 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2002
Бонимир Пенчев ИУВ 3
3; 2017, 2016, 2015
Валентин Бакоев ВТУ 12 12; 2017, 2016, (2015), 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2004*, 2002
Валентина Дянкова ШУ 1 1; 2015
Валентина Спасова ШУ 3 3; 2014, 2010, 2009
Валери Богданов ТУВ 1 1; 2014
Велислав Николов НБУ 6
6; 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Венцислав Николов ТУВ 3
3; 2017, 2016, 2015
Веселина Жечева БСУ 4 4; 2014, 2013, 2012, 2002
Веселина Спасова ВСУ 5
5; 2017, 2014, 2011, 2010, 2008
Вилислав Радев ПУ 1 1; 2013
Владимир Николов ТУВ 5 5; 2016, 2014, 2013, 2012
Галина Атанасова РУ 2
2; 2017, 2016
Галина Момчева-Гърдева ВСУ 7
7; 2017, 2014, 2011, 2009, 2008, 2006, 2016
Георги Георгиев СУ 5
5; 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
Десислава Атанасова РУ 1 1; 2011
Димитър Минчев БСУ 8
8; 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
Динко Гичев БСУ 5 5; 2010, 2009, 2008, 2006, 2005
Емил Келеведжиев АУБ 7
7; 2017, 2016, 2014, 2011, 2010, (2008), (2005)
Емил Келеведжиев УБИТ 1 1; 2013
Емил Келеведжиев НБУ 1 1; 2002
Златко Върбанов ВТУ 1 1; 2014
Ивайло Дончев ВТУ 1 1; 2002
Ивайло Каменаров
РУ
1
1; 2017
Иван Тодорин ЮЗУ 2 2; 2013, 2010
Иван Тренчев ЮЗУ 7 7; 2015, 2014, 2013, 2010, 2009, 2008, 2006
Каталина Григорова РУ 7
7; 2017, 2014, 2012, 2010, 2009, 2008, 2005
Коста Гъров ПУ 1 1; 2005
Красимир Добрев СУ 1 1; 2006
Красимир Иванов ВСУ 1 1; 2015
Красимир Манев СУ 8 8; 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2002
Красимир Манев НБУ 5
5; 2017, 2016, 2015, 2014, (2013)
Красимир Манев АУБ 1 1; 2002
Кристиян Хараламбиев СУ 1 1; 2005
Ласко Ласков НБУ 3 3; 2011, 2010, 2009
Мария Брусева ВСУ 5 5; 2016, 2015. 2014, 2013, 2012
Методи Трайков ЮЗУ 2 2; 2015, 2013
Милко Янков ШУ 5 5; 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
Милослав Средков СУ 6 6; (2013), 2012, 2010, 2008, 2006, 2005
Младен Манев ТУГ 2 2; 2012, 2016
Надежда Ангелова ТУС 1 1; 2008
Нели Арабаджиева-Калчева ТУВ 2
2; 2017, 2015
Нели Калчева ТУВ 1 1;2016
Никола Вълчанов ПУ 3 3; 2010, 2009, 2011
Николай Киров НБУ 11 11; 2017, 2016, 2015, 2014. 2013, 2012, 2011, 2010, 2008, 2006, 2005
Николай Киров ЮЗУ 2 2; 2005, 2002
Николай Киров БСУ 1 1; (2002)
Петър Армянов СУ 1 1; 2009
Петър Петров ШУ 4 4; 2013, 2012, 2011, 2010
Петя Асенова НБУ 2 2; 2008, 2005
Пламенка Христова РУ 8
8; 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
Ралица Пейчева ТУС 1 1; 2014
Румен Русев РУ 3
3; 2017, 2016, 2015
Светла Бойчева АУБ 2 2; 2014, 2012
Светла Славова ВТУ 1 1; 2000*
Светослав Христов ЮЗУ 1 1; 2002
Станимир Йорданов ТУГ 2 2; 2010, 2008
Стойчо Стоев ИУВ 7 7; 2014, 2013, 2012, 2010, 2009, 2006, 2002
Стоян Бонев АУБ 4
4; 2017, 2015, 2012, 2008
Стоян Капралов ТУГ 9
9; 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2005, 2002
Стоян Узунов БСУ 2
1; 2017, 2016
Теодоси Теодосиев
ШУ
1
1; 2017

Година в скоби означава участие в журито, без ръководство на отбор.
* означава данна, която не е взета от интернет.

Ръководители с най-много участия (до 2017)Университет
Брой участия
1
Красимир Манев СУ-8, НБУ-5, АУБ-1 14
1
Николай Киров
НБУ-11, ЮЗУ-2, БСУ-1
14
3
Валентин Бакоев ВТУ
12
4
Бисерка Йовчева ШУ 11
5
Стоян Капралов ТУГ
9
5
Димитър Минчев
БСУ
9
5
Емил Келеведжиев АУБ-6, НБУ-1, УБИТ-1
9
8
Пламенка Христова РУ
8
9
Иван Тренчев ЮЗУ 7
9
Стойчо Стоев ИУВ
7
9
Каталина Григорова
РУ
7
9
Галина Момчева ВСУ
7
13
Милослав Средков СУ
6
13
Велислав Николов НБУ
6


Брой участия
Брой колеги
повече от 5
14
5
7
4
4
3
5
2
9
1
22
Общо
61


Известни са ми и няколко колеги, които като студенти са били състезатели и след това - ръководители на отбори:
Антония Ташева - ТУС
Велислав Николов - НБУ
Кристиян Хараламбиев - СУ
Ласко Ласков - НБУ
Милослав Средков - СУ

Н. Киров, създадена на 10.09.2015 г., обновена на 11.09.2023 г.
EN