Николай Киров
 

Научни изследвания

[2004] Н. Киров, М. Кръстанов, Точки на Скиба за оптимални инвестиционни стратегии, Годишна отчетна сесия на секция Изследване на операциите, ИМИ и Семинар по Информатика, Департамент Информатика, НБУ, 14.12.2004 г., 15 часа, 403 зала на ИМИ. [Paper postscript]

[2003] Оптимално управление - една интересна управляема система [en]
N. Kirov, M. Krastanov, Higher order approximations of affinely controlled nonlinear systems,  Large-Scale Scientific Computing, Springer Lecture Notes in Computer Science, LNCS Vol. 2907. (Proc. 4th International Conference on "Large-Scale Scientific Computations", June 4-8, 2003, Sozopol, Bulgaria). [Paper postscript]

[1998] Генератори на мрежи и решаване на уравнения по метода на крайните елементи [en]
Н. Киров, Генератори на неравномерни мрежи и решаване на елиптични уравнения по метода на крайните елементи, Сб. 10 години БСУ, (Годишник на БСУ), т.ІІ, Бургас, 2001, 181-182.

[1994] Апроксимация на изпъкнали множества в равнината с многоъгълници [en]
P. Kenderov, N. Kirov, A Dynamical System Approach to the Polygonal Approximation of Plane Convex Compacts, J. Approx. Theory 74, No 1, (1993) 1-15. [ Abstract | Paper postscript | Paper DVI+PCX ]
 

[en]