Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2022/2023 учебна година

CITB308 Структури от данни [2022/2023]

Лекции: Николай Киров
четвъртък - 14:40, 304 II

Упражнения:  Методи Трайков


Учебник:Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, 2004.
[Библиотека на НБУ: Ч 681.325.3 / G 64 и Moodlе NBU]                      
Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, Second edition, 2011. [Moodle NBU]

Правила за оценяване

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък на студентите - оценяване септември

Последно обновяване на 26 септември 2022 г.
nkkirov<>gmail.com