Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2022/2023 учебна година

CITB308 Структури от данни [2022/2023]

Лекции: Николай Киров
четвъртък - 14:40, 304 II

Упражнения:  Методи Трайков

Няма зала в НБУ за консултацията. На 14.12, сряда от 13:00 ще се проведе консултацията за втори тест в BBB на Мудъл.


Учебник:Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, 2004.
[Библиотека на НБУ: Ч 681.325.3 / G 64 и Moodlе NBU]                      
Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, Second edition, 2011. [Moodle NBU]

Правила за оценяване

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък на студентите - оценяване септември

За добрите студенти:
CSCB324 Състезателно програмиране - I част


Последно обновяване на 20 ноември 2023 г.
nkkirov<>gmail.com