Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2022/2023 учебна година

CITB107 Програмиране [2022/2023]

Лекции: Николай Киров
Група 1, лекции - четвъртък, 8:00, 305 II
Група 2, лекции - четвъртък, 9:40, 305 II

Лабораторни упражнения: Кирил Вучков, Георги Кирков


Няма зала в НБУ за консултация за втори тест. На 14.12, сряда от 9:40 ще има "виртуална стая" в Мудъл и там ще се проведе консултацията.
Занятието на 15.12 (Тест 2) ще се проведе в зала 409 на корпус 1.


Учебник: Cay Horstmann, Computing Concepts with C++ Essentials, Third Edition, John Wiley & Sons, 2003.  
[
Moodle NBU]
                
Литература

Правила за оценяване

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък на студентите - оценяване

The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)

За студентите, които могат да програмират:
CSCB324 Състезателно програмиране - I част

Последно обновяване на 4 януари 2023  г.

          
     nkirov<at>nbu.bg, nkkirov<at>gmail.com