Програмиране за напреднали

CSCB300  Учебна програма, график за лекциите, учебни материали [2016/2017]

Седмица No.
Тема
Задачи
Дата
Дата
(за 3т.)
1.
Технология за ефективно програмиране на алгоритми -
4.10

2.
Оценка и сложност на алгоритми
-
11.10

3.
Бройни системи. Прости и съвършени числа.
1a, 1b
18.10
25.10
4. Редица на Фибоначи. Най-голям общ делител, най-малко общо кратно. Рекурсия. 2a, 2b
25.10
8.111.11

5. Комбинаторни алгоритми. Разбиване на числа. 3a, 3b 8.11
15.11
6.
Сортиране. Хеширане. 4a, 4b 15.11
29.11

Състезание
18.11
събота

7. Обсъждане на задачите от състезанието, резултати, тестове и решения на авторите -
22.11

8.
Търсене. Последователно и двоично търсене. Търсене с връщане 5a, 5b
29.11
6.12
9.
Разделяй и владей
(отучване)
6a, 6b
3.12
неделя
13.12

няма зянятие!!

6.12

10.
Динамично оптимиране. Подготовка за състезанието 7a, 7b
13.12
3.01

Състезание

16.12
събота

11.
Обсъждане на задачите от състезанието, резултати, тестове и решения на авторите -
20.12

12. Представяне на граф. Обхождане на граф 8a, 8b
3.01
10.01
13.
Задачи в графи
9a, 9b
10.01
17.01

Състезание

13.01
събота

14.
STL и подготовка за теста 10a, 10b 17.01
23.01
15.
Тест
23.01


Семестриален изпит

7.02